Птици

Скалолюбивите птици са изключително уязвими през размножителния период (МАРТ – ЮЛИ). Ако ги безпокоим тогава, те може да се отдалечат от гнездото, яйцата да изстинат, а малките да загинат!

Научете повече

Защитени територии

Ако катерачен обект попада в защитена територия, може да има предвидени ограничения и забрани за пребиваването на хора в района. Разработването на нови маршрути трябва бъде съобразено с това.

Научете повече

Бозайници

За дивите кози най-чувствителен е зимният период, когато те трябва да пестят енергия, за да оцелеят. Всяко безпокойството от човека за козите е равно на намаляване шансовете им за преживяване на зимата.

Научете повече

Прилепи

При среща с човека прилепите се плашат, издават предупредителни звуци и потъват още по-навътре в скалните цепнатини, които обичат да обитават.

Научете повече

Растителност

Основният проблем при растителността е механичното разчистване при екипиране на нови катерачни маршрути, както и ерозия на почвите при интензивни посещения на туристически обекти.

Научете повече