Карта

По-надолу може да видите карта с информация за препоръчаната регулация на катерачните обекти в България от гледна точка на степента на въздействие на катеренето върху дивата природа.