Подход и бивакуване

Правила и насоки за отговорно поведение на катерачите при подхода и бивакуването до алпийски обекти.

  • Достъпът до алпийските обекти да се извършва с минимално използване на моторни превозни средства, а в случаите, когато това се налага – да се използват само позволените за тази цел съществуващи трасета.
  • С цел ограничаване на антропогенната ерозия подходът до катерачните обекти трябва да става по маркираните пътеки и специално маркираните достъпи.
  • При подход, изкачвания и лагеруване катерещите да се стремят да ограничат нивото на шума, предизвикан от тях.
  • Изрично се забранява паленето на огън извън специално обозначените за тази цел места.
  • Забранява се окопаването на палатки, местенето на камъни, сечта на дървета, събирането на растения и животни, както и всякакви дейности, които променят естествения облик на местообитанието.
  • Задължително е катерачите да изнасят извън границите на защитените територии боклука, останал след тяхното пребиваване, а при възможност да изнасят и боклука, оставен от други.
  • При липса на обозначени тоалетни трябва да се спазва адекватна дистанция от хижите, временните лагери, планинските потоци, реки и езера с цел спазване на санитарните норми, естетическите стойности и естествения облик на местообитанията.
къмпинг
сн. А. Ралев

Подход

Включва действията за проправяне, поддръжка и използване на пешеходния маршрут от мястото, където се оставя превозното средство, до подножието на катерачния обект. Срещат се различни видове влечуги, птици, бозайници, насекоми, тревисти растения и дървета. Често преминаване на хора.

Бивак или зона за къмпиране

Място където катерачите преспиват в непосредствена близост или по-далече от обектите за катерене. Често е значително модифицирана (изсечени дървета, подравнени площадки, място за огън и тоалетни и т.н). Продължително присъствие на много хора.