Писмо до търновските клубове по катерене

ИЗХ. № 1177 / 15.12.2015

ДО
АК ТРАПЕЗИЦА 1957, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ККПЕС ЦАРЕВЕЦ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО
АК ЕДЕЛВАЙС 74, КИЛИФАРЕВО
КПЕС ХЕМУС АДВЕНЧЪР, ГАБРОВО
ТД ТРАПЕЗИЦА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КОПИЕ
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ, CLIMBINGGUIDEBG.COM

От: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ,
адрес: гр. София 1142, бул.” Евлоги и Христо Георгиеви” 93, ет. 1, (партер), ел. поща: office@balkani.org.

 

ОТНОСНО: ОБЕКТ ЗА КАТЕРЕНЕ „СВЕТА ТРОИЦА“

 

УВАЖАЕМИ КАТЕРАЧИ,

Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ се обръща към вас с желание за диалог относно случая с маршрутите южно от манастир „Света Троица“!

Причината да предприемем крайни мерки за ограничаване на катеренето в един от секторите на този обект се опитахме да обясним тук. На 7 декември 2015 проведохме среща по темата в София, като протоколът от срещата може да намерите тук. Ограничаването на катеренето в този сектор има за цел да осигури нужната зона на спокойствие на най-голямата колония на черни щъркели в България и се надяваме да доведе до завръщането в района на световно застрашения вид – египетски лешояд. Съгласно последните изследвания на Българското дружество за защита на птиците в цяла България има само 27 гнездящи двойки за 2015 г. От теренни проучвания по проект на Изпълнителната агенция по околна среда има сведения за наблюдение на вида в района на „Света Троица“ през 2014 година.

Приемаме изцяло вината за това, че след неуспеха на организираната на 18 май 2015 г. среща във Велико Търново, не потърсихме алтернативни начини за диалог със заинтересованите клубове, преди да се стигне до крайните мерки. Вярваме, че ако тази дискусия се беше състояла, ситуацията днес щеше да е по-различна и заедно щяхме да предприемем мерки за опазване на защитените птици в района. Нито за момент не сме се съмнявали, че катерачите от Велико Търново обичат дивата природа и са готови да приемат компромисни мерки, ако те са добре аргументирани и представени.

Всички дейности по проекта, свързани с екипиране и преекипиране на маршрути, обезопасяване и облагородяване на катерачни обекти, бяха направени професионално от експерти на Българска федерация по катерене и алпинизъм и катерачни клубове. Оценяваме, че маршрути щяха да бъдат премахнати по-добре, ако се бяхме обърнали отново към специалисти – Вие сте експертите в работата с катерачни маршрути. Нашата експертиза, подкрепена с дългогдишен опит, е в областта на биологиятаи изследването на птици, прилепи, бозайници, както и опазването на техните местообитания.

Относно надписите по скалите внасяме уточнение, че сме поставили такива само върху съществуващи надписи или маркировки (повечето направени от румънеца Laurentiu Anghel), не сме писали нищо директно върху скалата. Предпочетохме да поставим безопасността на катерачите на първо място и по този начин да предотвратим потенциално опасна ситуация.

Вярваме, че диалогът ще продължи, за да се намерят най-добрите решения за катерачните обекти около Велико Търново, в т.ч. за „Света Троица“. Отворени сме за бъдещи срещи и взимане на съвместни решения, които от една страна да гарантират опазването на редките видове, а от друга – да допринесат за устойчивото бъдеще на скалното катерене.

С уважение,
Симеон Арангелов,
/Ръководител на проект „Не сме сами на скалите”/

Александър Дуцов,
/Председател на Управителния съвет на
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ/