Как да не вредим?

Важно е да постигнем баланс между удоволствието от outdoor спорта и въздействието му върху живота по скалите.  Колко значително е човешкото влияние върху природата зависи от фактори като:

  • видовете, които обитават зоната, и нивото им на защита;
  • броят на катерачите, концентрацията им в различните сезони и сектори;
  • пейзажната, археологическата и геологическата ценност на района;
  • екологичното образование на катерачите;

В тази част на сайта, ще обобщим някои правила и насоки за отговорно поведение на катерачите.

Секция „Екипиране на нови маршрути“ – какво трябва да проучим и с кого да се свържем преди да започнем работата по екипиране на нов маршрут.

Секция „Катерене – кога и как?“ – кога нашето присъствие има отрицателно въздействие върху живота по скалите и как да намалим негативния ефект.

Секция „Подход и бивакуване“ – с какво трябва да се съобразяваме, при подхода ни към скалите и къмпингуването.

Бележка: В България рядко може да се появят проблеми с частната собственост, тъй като повечето скални масиви са държавни или общински. Също така не сме запознати да има затворени скални масиви по религиозни или традиционни за местните общности причини (така, както се случва в някои американски щати с индианско население). Затова не сме засегнали тези теми. 

Ако имате актуална и полезна информация, моля пишете ни на office [at] balkani.org с тема на имейла „Не сме сами на скалите“.