Екипиране на нови маршрути

Нови скали се откриват и се екипират за катерене ежегодно, като така все повече хора могат да се наслаждават на природата и да спортуват. Това означава и по-силно човешко въздействие върху обитателите на скалите.  Ето защо преди да пристъпиш към екипиране на нов маршрут, следвай следните стъпки:

 1. Замисли се, че ще дадеш възможност на хората да достигат до места, които вероятно никога преди това не са „докосвани“. Това може да създаде риск за природата и скалолюбивите животни особено в следните случаи, (но не само!):
  • когато скалите са подходящи за обитаване от редки видове;
  • когато няма други катерачни маршрути наблизо, т.е. изцяло нов район става достъпен за катерачи и други туристи;
  • когато няма други свободни скали наоколо, т.е. животните не могат да се преместят на съседен масив със същите характеристики;
  • когато скалите са в рядко посещаван от туристи, ловци и други хора район например далеч от пътища и пътеки.

   8. zashtiteni teritorii Смолян 3
   сн. А. Ралев
 2. Провери дали скалата попада в защитена територия или защитена зона и дали има ограничения за достъп на хора, катерене, разрушаване на скалните образования или друго. !Ако екипирането не е съвместимо с режима – откажи се!
 3. Информирай компетентните институции и организации за намерението си. Екипирането на маршрути без разрешение може единствено да създаде проблеми за теб и за другите катерачи. Попълни формуляр за екипиране на нов маршрут (наличен на сайта на БФКА) с описание, достъп, предложен начин на екипиране и др., като задължително приложиш снимка и GPS координати на скалата. Изпрати формуляра до:
 4. Помоли ги за мнение относно възможността да се екипират маршрутите.

  скалолазка
  сн. А. Ралев
 5. Проучи скалите. Ако горепосочените организации нямат подробна информация за редките видове птици, прилепи и едри бозайници в района, може да се наложи да се проучат допълнително. За целта трябва да се обърнеш към специалист по птиците (и евентуално по други животни).

Бележка: В България рядко може да се появят проблеми с частната собственост, тъй като повечето скални масиви са държавни или общински. Също така не сме запознати да има затворени скални масиви по религиозни или традиционни за местните общности причини (така, както се случва в някои американски щати с индианско население). Затова не сме засегнали тези теми. 

Ако имате актуална и полезна информация, моля пишете ни на office@balkani.org с тема на имейла „Не сме сами на скалите“.