36 нови екипирани и преекипирани катерачни маршрути

През 2015 година Сдружение за дива природа БАЛКАНИ по проект „Не сме сами на скалите” осигури средства за закупуване на 435 клина, с които се екипираха 22 нови катерачни маршрута, а 14 – бяха преекипирани. Маршрутите се намират в следните обекти Лакатник, Губислав, Дряново, Чудните скали. 5 тура бяха обезопасени чрез обрушване на опасни камъни и скални блокове, а други 6 места за катерене (Лакатник – Вражите дупки, Беледие хан, Губислав, Боженица, Дряново, Чудните скали) бяха облагородени, като се изградиха пътеки, направи се маркировка, оформиха се площадки.

сн. А. Ралев
сн. А. Ралев

С цел намаляване безпокойството на защитени видове бяха поставени 20 информационни табели. Табелите съдържат информация за повишаване осведомеността на катерачите, както и препоръки за опазване на скалолюбивите видове птици около обекти за скално катерене. Дадена е информация за секторите, в които има сезонни ограничения за катерене или други препоръки и забрани. Информационни табели са монтирани на следните обекти за скално катерене: Враца, Боженица, Карлуковски пролом, Лакатник, Губислав, Беледие хан, Трън, Камен бряг, Дряново, Велико Търново, Басарбово, Табачка, Провадия.

За маршрути за катерене, които преминават близо до места с редки видове скалолюбиви животни са предложени сезонни ограничения за катерене през размножителния период. Така ще се намали безпокойството на редки видове птици като лешояди, орли, соколи, черен щъркел, диви кози и други животни в размножителния период.

Като извънредна мярка за местата, където има установено най-голямо негативно въздействие, е предложено премахването на маршрутите с цел осигуряване на зони на спокойствие за защитените видове. Такива извънредни мерки са предложени само за две места: манастир „Света Троица“ до Велико Търново и четири маршрута край Провадия. На проведената на 18 май 2015 във Велико Търново кръгла маса беше взето решение за премахване на маршрути южно от манастир „Света Троица“. На тези скали гнезди най-голямата колония на черни щъркели в България. Мястото е изключително ценно и като такова се подготвя предложение за обявяване му за защитена местност.

Всички тези дейности бяха основани на подробни теренни проучвания от експерти биолози. Екипът на проекта включва специалисти по птици (орнитолози), прилепи, бозайници и защитени територии. Теренната работа на екипа се състои в посещения на съществуващи и потенциални катерачни обекти и поставяне на оценка на въздействие върху защитените видове. Информация за препоръчителните регулации могат да се намерят тук и под форма на карта. Подробна информация за конкретните защитени видове ще бъде изпратена на съответните отговорни институции – Министерство на околната среда и водите и неговите структурии, дирекции на Природни и Национални паркове и т.н.

Екипът на проекта разчита, че любовта към дивата природа на катерачите ще насърчи спазването на препоръчителните регулации и забрани. Въпреки това осъзнаваме, че няма как да ограничим катерачите в любимото им занимание – спазването на ограниченията е резултат от личния отговорен избор на всеки един катерач!