Подаване на сигнал

Важни телефони за съвет или сигнал

  1. Подаване на сигнал за бракониерство: Най-добрият, лесен и сигурен начин да сторите това, е като се обадите на телефон 112.
  2. За съвет или оказване на помощ за ранено животно можете да се обръщате към:
  3. Ако се касае за ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, включени в Приложение № 3 и 4 на Закона за биологичното разнообразие: свържете се със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на територията на която се намирате, като за посредник може да използвате телефон 112. По-надолу сме се опитали да съберем всички актуални телефони на институции.
  4. За констатиране на екипиране на маршрути в Защитени територии/зони, унищожаване на скални образувания или друг вид увреждане на природата е най-добре да се обърнете към Регионалната инспекция по околна среда и води на територията, на която се намирате (РИОСВ), или към Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Телефонните номера са актуални към 16.02.2015 г.:

 

РИОСВ – Благоевград

Зелен телефон:  073/ 885 160

РИОСВ – Бургас

Зелен телефон: 056/ 813 199

РИОСВ – Варна

Зелен телефон: 052/ 634 582

РИОСВ – Велико Търново

Зелен телефон: 062/ 620 358

РИОСВ – Враца

Дежурен телефон: 092/ 629 211

РИОСВ – Монтана

Зелен телефон: 096/ 300 961

РИОСВ – Пазарджик

Зелен телефон: 034/ 441 875

РИОСВ – Плевен

  • Зелен телефон: 064/ 806 951 или 064/ 800 711
  • Дежурен телефон: 0886 399 054

РИОСВ – Пловдив

Зелен телефон: 032/ 643 245

РИОСВ – Русе

Дежурен телефон: 082/ 809 281

РИОСВ – София

Зелен телефон: 02/ 856 51 52

РИОСВ – Стара Загора

Дежурен телефон: 042/ 692 200 и 0884 319 722

РИОСВ – Хасково

Зелен телефон: 038/ 60 16 28

РИОСВ – Шумен

Зелен телефон: 0885/ 750 275

Министерство на околната среда и водите

Зелен телефон: 02/ 988 82 05

 

На територията на трите Национални паркове (НП) отговорната институция, която осъществява  контрола и охраната, са Дирекциите на Националните паркове (ДНП), можете да се свържете с тях на телефони:

 

НП „Рила”

Дежурен телефон – 073/ 880 537 или 0884 111 400

НП „Пирин”

  • Сигнали се приемат на тел. – 0749/ 88 204
  • в изв. раб. време – 0898 779 981

НП „Централен балкан”

  • Сигнали се приемат на тел. – 066/ 801 277, 0886 090 658
  • Дежурен телефон: 0884 619 469

 

На територията на трите Природните паркове (ПП) отговорната институция, която осъществява  контрола и охраната, са Дирекциите на Природните паркове (ДПП), можете да се свържете с тях на телефони:

ПП „Витоша“

Национален парков информационен център: +359 2 989 53 77

ПП „Врачански Балкан“

Телефони: 092/ 66 54 73; 0875 162 845

ПП „Рилски манастир“

Телефон: 070542293

ПП „Русенски Лом“

Телефон: + 359 82 872397

ПП „Сините камъни“

Телефони: +359 44 66 29 61; +359 44 62 46 32

ПП „Шуменско плато“

тел. 054/ 800 765