Опит от чужбина

Представяме ви доклад на тема:

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ, СЪОБРАЗЕНО С ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

1912502_10152259056908703_1450765442_n
източник: Access Fund

 

Докладът е изготвен от Боян Петров, като дейност от проект „Не сме сами на скалите“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ.

eea grants