Кои сме ние

НЕ СМЕ САМИ НА СКАЛИТЕ е инициативата на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ (СДП БАЛКАНИ). Целта ни е да започне така нужният диалог между катерачите (и други екстремни спортисти) от една страна, представителите на природозащитни организации и институциите в България от друга, за да се регулира катерачната дейност в страната.

Ние не искаме да създадем ограничения и да забраним катеренето на любимите на всички ни скали. Точно обратното – искаме да създадем условия за безпроблемно и съвместно съществуване на дивите животни и хората. В екипа ни има експерти биолози, които в същото време са запалени катерачи и алпинисти – Боян Петров, Андрей Ралев, Симеон Арангелов и Георги Стоянов.

Ще бъдем много благодарни на всички, които разпространяват  информацията от този сайт в средите на катерачи, пещерняци, планеристи и други любители на природата!

С готовност ще отговорим на всички запитвания, дадем нужната информация и съдействие на всички, които обичат скалните масиви – една много красива, но лесно ранима част от българската природа!

За контакти: office@balkani.org

ЗА ПРОЕКТА НЕ СМЕ САМИ НА СКАЛИТЕ*

В рамките на „Не сме сами на скалите” предвиждаме да проведем следните теренни дейности:

 • Теренни проучвания на експерти по биоразнообразие, които да направят оценка и анализ на влиянието на екстремните спортове върху дивата природа в района на катерачните обекти.
 • Събиране на актуална информация за подхода и съвременното състояние на нови и рядко посещавани, но перспективни катерачи обекти.
 • Анализ на чуждия опит и ограниченията, които са въведени в САЩ, Германия, Испания и други страни и адаптиране на приложимите за България полезни практики.
 • Преекипиране на маршрути за скално катерене, които преминават през гнезда на консервационно значими видове.
 • Събиране на актуална информация за разработване на устройствени проекти за практикуване на алпинизъм и скално катерене в национални и природни паркове.
P1020018
сн. А. Ралев

 

 

Информационна кампания, включваща:

 • Предоставяне на резюмирана информация за срещането и биологията на консервационно значими животински видове за всеки от посетените от нас катерачни обекти за публикуване в електронни и печатни катерачни гидовници и сайтове за алтернативен туризъм.
 • Провеждане на презентации и обучения на катерачи в страната за влиянието на спорта върху животните, отговорно поведение и възможни мерки за ограничаване на негативните ефекти;
 • Провеждане на кръгли маси с институции и заинтересовани страни, по време на които да се излезе със съвместни предложения за ограничаване на отрицателното човешко въздействие върху скалите;
 • Подготовка на наръчник за отговорно поведение при практикуване на екстремни спортове в районите със  скални масиви в определени периоди;
 • Поставяне на информационни табели, издаване на брошури и плакати.
 • Предлагане и прилагане на мерки за конкретни катерачни обекти за времево ограничение в практикуването на екстремни спортове в рамките на размножителния период или зимуването за конкретни видове.

 

eea grantsПроектът «Не сме сами на скалите» се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

* по Б. Петров; оригинален текст – част 1, част 2