Прилепи

(Pipistrellus pipistrellus) Сн. Б. Петров
Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)
Сн. Б. Петров

Над 8 вида прилепи (от всичките 33 установени в България) живеят предимно в скални цепнатини и срещането им в масива на някой от катерачните обекти е напълно очаквано. Най-често се заселват в цепнатини или под скални люспи и тяхното цвърчене и малките им изпражнения (гуано) ги правят лесно различими от другите животни.

По-често се срещат единични екземпляри, но в някои „удобни“ за тях цепнатини е възможно да се засели и цяла колония от 20 до 50 индивида. В зависимост от изложението на скалите прилепите може да живеят през цялата година в едни и същи цепнатини – например южни и редовно огрявани от слънцето.

Остроухият (Myotis blythii) и големият нощник (Myotis myotis) се завират във всякакви скални цепнатини и са едни от честите обитатели в районите около катерачните обекти в диапазона 0-800м н.м.в. Сн. Myotis blythii (автор Б. Петров)
Остроухият (Myotis blythii) и големият нощник (Myotis myotis) се завират във всякакви скални цепнатини и са едни от честите обитатели в районите около катерачните обекти в диапазона 0-800м н.м.в.
Сн. Myotis blythii (автор Б. Петров)

Почти изключено е да ви ухапят или нападнат колкото и дълбоко да бъркате в цепките. Те по-скоро се плашат и издават предупредителни звуци когато усетят безпокойство и потъват още по-навътре.

Всички видове прилепи са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие, така че
не ги закачайте и прогонвайте!

Просто изберете друга цепка, за да поставите френд или клема…

Дългоухите прилепи (Plecotus spp.) са завират в скални цепнатини по изключение. Големи му уши го правят лесно разпознаваем и симпатичен вид прилеп/ Сн. Plecotus_auritus (автор. Б. Петров)
Дългоухите прилепи (Plecotus spp.) са завират в скални цепнатини по изключение. Големи му уши го правят лесно разпознаваем и симпатичен вид прилеп/
Сн. Plecotus auritus (автор. Б. Петров)

Най-често срещани прилепи в скални цепнатини в България:

Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus)

Полунощният прилеп е често срещан вид прилеп в скални цепнатини и междублокови фуги. Среща се в цялата страна.

Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) Сн. Б. Петров

Савиево прилепче (Hypsugo savii)

Савиевото прилепче е често срещан скалолюбив, дребен вид прилеп в България, който живее в цепнатини и дупки на слънчеви стени и скални масиви.

Савиево прилепче (Hypsugo savii)  сн. Б. Птеров
Савиево прилепче (Hypsugo savii)
сн. Б. Птеров

Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)

Кафявото прилепче е често срещан вид във всякакви скални дупки, междублокови цепнатини и фуги. Поради малките си размери може да се завре дори и в много малки дупки, в които катерачите обикновено слагат клинове, френдове или клеми.

Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus) Сн.В. Стефанов
Кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus)
Сн.В. Стефанов

Булдогов прилеп (Tadarida teniotis)

До скоро считан за рядък вид у нас, булдоговият прилеп е типичен обитател на скални цепнатини и фуги на жилищни блокове. Муцуната му е много характерна и не може да бъде сбъркан с нито един друг вид прилеп.

Булдогов прилеп (Tadarida teniotis)
Булдогов прилеп (Tadarida teniotis) сн. Б. Петров

Двуцветен прилеп (Vespertilio murinus)

Двуцветният прилеп е типичен обитател на високите планини в България. През лятото у нас се среща на височина до 2900м. През есента и зимата се среща и на много по-ниско. В районите с катерачни обекти е установяван в Пирин, Рила, Врачанските скали и другаде.

Булдогов прилеп (Tadarida teniotis) сн. Б. Петров
Булдогов прилеп (Tadarida teniotis)
сн. Б. Петров

Ръждив вечерник (Nyctalus noctula)

Ръждивият вечерник (Nyctalus noctula) е рядко установяван вид прилеп в цепнатини в района на катерачните обекти в България.

Ръждив вечерник (Nyctalus noctula) сн. Б. Петров
Ръждив вечерник (Nyctalus noctula)
сн. Б. Петров

Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus)

Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii)