Катерене – кога и как?

Скалното катерене включва следните основни въздействия, разпределени по зони (подходът и бивакуването ще бъдат разгледани отделно):

 1. Районът под скалите – това са площадките непосредствено под обектите за катерене, които се използват за подготовка за изкачване, осигуряване, изчакване, хранене и престой на съпътстващи посетители. Това в повечето случаи е най-силно повлияният и модифициран от човешки въздействия район. Обитава се от много видове змии, гущери, дребни бозайници, насекоми, паякообразни и растения. Наблюдава се продължителен престой на хора.
 2. Катерене – най-често изчистена от лишеи, мъхове и друга растителност зона от скалата. Възможно е наличието на птичи гнезда; скални площадки за почиване и отглеждане на хищни птици; цепнатини и малки пещери, в които живеят прилепи; дупки, обитавани от жилещи насекоми и паякообразни. Епизодично преминаване на катерачи.
 3. Връх – краят на маршрута, който може и да е на ръба на скалата. Това е преходна зона, която временно или постояно се използва като плащадка за кацане и хранене от много видове птици. Временно пребиваване на катерещи се.
 4. Слизане – пешеходен или рапелен път за достигане до района под скалите. Модифицирана в различна степен зона, адаптирана за бързо и лесно преминаване на катерещите се.

сн. А. Ралев

сн. А. Ралев

Какво да правите, за да сте сигурни, че няма да навредите?

 1. Информирайте се за забраните и ограниченията. На скалите/района с маршрутите, където ще се катерите, може да има постоянни забрани или ограничения във времето или начина на осъществяване на катерачната дейност. За опазване на повечето редки видове не е нужно да е абсолютно забранено катеренето, а да се спазват стриктно някои режими. Например:
  • да не се катери през размножителния период на животните (за всеки вид този период е различен, но най-общо от март до юни);
  • да не се организират масови мероприятия;
  • да не се катери над определен брой свръзки на ден;
Информация за забраните и ограничения може да получите от:
 1. Ако установите, че на скалите/района с маршрутите, където ще се катерите, има гнездовище на хищни птици (соколи, орли, мишелови, сови и др.), размножават се едри бозайници или други защитени животни, ограничете присъствието си в уязвимия сектор до месеца, когато животните напуснат скалите.
 2. Абсолютно недопустими са всякакви опити за временно или трайно прогонване на птици или други скалолюбиви животни, чиито гнезда или леговища се намират около или по линията на маршрутите.
 3. С цел ограничаване на безпокойството е препоръчително споделянето на информацията за обитавани гнезда и леговища с други катерачи и охраната по места.
 4. При забелязване на нарушения, катерачите да уведомяват своевременно охраната или администрацията на защитената територия, ако има такава.