Скалите и дивата природа

Информация за животни и растения

В този раздел ще разбереш повече за редки и защитени видове, какво би могло да бъде негативното влияние на хората върху тяхното местообитание и навици. Секциите са посветени на птици, диви кози, прилепи, влечуги, растения. Освен това може да намериш информация относно видовете защитени територии и защитени зони.

Целта на сайта

  • да даде повече информация за дивата природа, обитаваща скалите;
  • да разпространи добри примери и практики от чужбина за отговорно поведение в дивата природа;
  • да е място за популяризиране на предложения за регулиране на екстремните спортове, така че да се намали негативното им въздействие върху дивите животни.

Вземането на решения за скалните местообитания трябва да се съобразява с интересите на няколко „заинтересувани страни”:

  • Скалолюбиви животни и растения, които включват много видове птици, бозайници, влечуги, насекоми и растителни видове, чиято естествена и често единствена среда за съществуване, размножаване и развитие са отвесните скали и сипеите под тях.
  • Катерачи, за които скалите са арена за изява на основните им човешки права, чрез които се подхранват техния дух, изграждат се редица личностни качества и се извършват значими спортни и алпийски постижения.
  • Природозащитници, за които скалите са силно уязвима жизнена среда, поради което усилията им са насочени регулиране на негативните въздействия и възстановяване на естествените условия.
home page 3 Враца - Малката дупка 3_cover photo
сн. А. Ралев

 

Скалите са място, където човек може да предизвика себе си, да провери своите умения, да се развива. В същото време хората НЕ СМЕ САМИ НА СКАЛИТЕ. Скалните масиви са дом на различни животни, някои от които редки и защитени не само в България, а и на европейско ниво.

Скалното катерене, пещернячеството и други екстремни спортове привличат все повече любители в България. С увеличаването на популярността им по-често стават известни случаи, при които различни видове животни пряко или косвено биват негативно повлияни при практикуване на екстремни спортове. Масово присъствие на хора трайно прогонва птици, гнездящи по скалите, разрушават се гнезда, променят се местообитания на други животни, свързани със скалите.

снимка: Б. Петров
снимка: Б. Петров