Ограничения

Легенда

Катеренето е разрешено.
Катеренето е разрешено при определени ограничения.
Катеренето е забранено целогодишно.
Катеренето е разрешено, но в близост има ценни за дивите животни скални масиви. Не бива да се разработват нови скални масиви без съгласуване с отговорната институция. Да не се организират масови и шумни мероприятия.
Катеренето в резервати се извършва на собствен риск (съгласно Закона за защитените територии).

 

Катерачен обект Район Сектор Отговорна институция Режим на катерене Внимание Ограничения
Враца Малката дупка всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“
Враца Голямата дупка (Фарафуновата пещера) всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“
Враца Сините стеги всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“
Враца Згориградски район Згориградска стена РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“
Враца Прохода Вратцата всички РИОСВ Враца, ПЗ „Вратцата“, ПП Врачански Балкан
Враца Централна стена всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“, ПП Врачански Балкан
Враца Долен Централен район всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“, ПП Врачански Балкан
Враца Източен масив всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“, ПП Врачански Балкан Забранено 1 март-15 юли
Враца Манастирски дол всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“, ПП Врачански Балкан
Враца Воеводин дол – Скакля всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“, ПП Врачански Балкан
Враца Шопката всички РИОСВ Враца, Резерват „Врачански карст“, ПП Врачански Балкан
Враца Паволче Sector Hell, Нишата ПП Врачански Балкан, ЗМ „Веждата“, ПЗ „Вола“ Забранено 1 март-31 юли
Враца Боров камък – ледено всички ПП Врачански Балкан, ЗМ „Боров камък“ Забранено 1 април-31 декември
Боженица Крепостта всички РИОСВ София
Боженица Под поляната всички РИОСВ София
Тетевен Синьото колело Синьото колело РИОСВ Ловеч
Тетевен Рибарица Секторът с червата РИОСВ Ловеч
Карлуковски пролом Карлуково Проходна РИОСВ Плевен, ПЗ Карлуковски карство комплекс пещера Проходна“ забранено за масови мероприятия 1 март-30 юни; предстои актуализация на заповедта
Карлуковски пролом Карлуково Кариерата РИОСВ Плевен
Карлуковски пролом Кунино Малкото каше РИОСВ Плевен забранено 1 март-30 юни
Лакатник Губислав Надписите, Голямата ниша, Плочите РИОСВ София
 Лакатник Петренски дол Синия вир, Иглата на Калоян РИОСВ София
 Лакатник Вражите дупки всички РИОСВ София
Лакатник Воденицата всички ДПП Врачански Балкан Забранено 1 март-30 юни
Лакатник Алпийска поляна Локомотив ДПП Врачански Балкан, ПЗ „Лакатнишки скали“ Забранено 1 март-30 юни
Лакатник Алпийска поляна Алпийска поляна, Черната стена ДПП Врачански Балкан, ПЗ „Лакатнишки скали“
Лакатник Кръста всички ДПП Врачански Балкан, ПЗ „Лакатнишки скали“ Забранено 1 март-30юни
Лакатник Оплетня 1 сектор ДПП Врачански Балкан
Бежаново Бежаново Надвесите РИОСВ София
Беледие хан Стените Люляка РИОСВ София
Беледие хан Стените Хайдушката пещера, Бъчвата РИОСВ София
Беледие хан Стените Халката, Терзийската пещера, Десен сектор РИОСВ София Забранено 1 март-30 юни
Витоша Комините Комините ПП Витоша
Витоша Комините Дивите скали ПП Витоша
Витоша Резньовете Бадиле, Голям Резен РИОСВ София, Резерват „Бистришко бранище“, ПП Витоша
Витоша Боянския водопад всички ПП Витоша
Витоша Боулдър зона Мърчаево всички ПП Витоша
Витоша Боулдър зона Златните мостове всички ПП Витоша
Витоша Боулдър зона Бояна всички ПП Витоша
Витоша Боулдър зона Черни връх всички ПП Витоша
Трън Трънско ждрело Ляв масив (л.г.б.) РИОСВ Перник, ПЗ „Ждрелото на р. Ерма“ Забранено 1 март-30 юни
Трън Трънско ждрело Десен масив (д.г.б) РИОСВ Перник, ПЗ „Ждрелото на р. Ерма“
Плевен Кайлъка всички освен Среброструй РИОСВ Плевен, ЗМ „Кайлъка“
Плевен Кайлъка х. Среброструй РИОСВ Плевен, ЗМ „Кайлъка“
Рила Мальовица и Еленино езеро Додов връх ПП Рилски манастир
Рила Мальовица и Еленино езеро Еленин връх НП Рила, Резерват „Риломанастирска гора“
Рила Мальовица и Еленино езеро Мальовица връх НП Рила
Рила Мальовица и Еленино езеро Орлето НП Рила Забранено 1 април-30 юни
Рила Мальовица и Еленино езеро Малка Мальовица НП Рила Забранено 1 април-30 юни
Рила Мальовица и Еленино езеро Ушите НП Рила
Рила Заслон БАК Злия зъб НП Рила, на границата с резерват „Риломанастирска гора“ Забранено 1 април-30 юни
Рила Заслон БАК Долна дяволска игла НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Черна дяволска игла НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Крайна дяволска игла НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Червена дяволска игла НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Средна дяволска игла НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Горна дяволска игла НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Двуглав НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Иглата НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Портала НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Иглата на монаха НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Шилеца НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК БКП НП Рила, резерват „Риломанастирска гора“
Рила Заслон БАК Орловец НП Рила, на границата с резерват „Риломанастирска гора“ забранено 1 април-30 юни
Рила Заслон Страшното езеро Лопушки връх НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила Заслон Страшното езеро Малък Купен НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила Заслон Страшното езеро Купените (Среден Купен) НП Рила, на границата на резерват Риломанастирска гора забранено 1 април-30 юни
Рила Заслон Страшното езеро Палеца НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила Заслон Страшното езеро Камилата НП Рила
Рила Заслон Страшното езеро Ловница НП Рила, на границата с резерват „Риломанастирска гора“ забранено 1 април-30 юни
Рила Втора тераса Камилата НП Рила
Рила Втора тераса Петлите (Голям петел) НП Рила
Рила Втора тераса Безименния връх НП Рила
Рила Втора тераса Малка Мальовица НП Рила
Рила хижа Мальовица Калбура НП Рила
Рила хижа Мальовица Куклата НП Рила
Рила хижа Мальовица Мальово поле – северна кота РИОСВ Русе
Рила хижа Мальовица Черната скала НП Рила
Рила хижа Мальовица Урдини игли НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила хижа Седемте езера Малък Кабул (Чочов връх, Беинса Дуно) НП Рила
Рила хижа Седемте езера Харамията НП Рила
Рила хижа Седемте езера Езерен връх – кота 2657 НП Рила забранено 1 април-14 декември
Рила хижа Скакавица Сухият чал НП Рила забранено 1 април-14 декември
Рила хижа Скакавица Кабул НП Рила забранено 1 април-14 декември
Рила хижа Иван Вазов Отовишки връх НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила хижа Заврачица Манчо НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила хижа Заврачица Мустачал НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила хижа Заврачица Ченгенечал НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила хижа Заврачица Ибър НП Рила забранено 1 април-30 юни
Рила Мусала Мусаленска игла, Трионите, Малка Мусала НП Рила
Рила Иречек Иречек – Северна стена НП Рила
Рила Ковач НП Рила, на границата с „Централен Рилски резерват“ забранено 1 април-30 юни
Рила Боровоец Боровец-водохващането РИОСВ София, извън границите на НП Рила
Рила Леви Искър, Мала църква Господинки скали НП Рила, РИОСВ София, на границата с НП Рила забранено 1 март-30 юни
Рила Костенец Соколовец НП Рила
Рила Бели Искър Орлови скали НП Рила забранено 1 март-30 юни
Рила Боулдър зона Бели Искър Танка, Ж.К., ЦУМ НП Рила
Рила Боулдър зона Партизанска поляна Camp 4, Тунелите ПП Рилски манастир
Рила Боулдър зона Партизанска поляна Моста ПП Рилски манастир, на границата с резерват „Риломанастирска гора“
Пирин хижа Яворов Даутов връх НП Пирин, на границата с резерват „Баюви дупки – Джинджерица“ забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Яворов Разложки суходол НП Пирин, на границата с резерват „Баюви дупки – Джинджерица“ забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Яворов Каменитица НП Пирин, на границата с резерват „Баюви дупки – Джинджерица“ забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Вихрен връх Вихрен НП Пирин
Пирин хижа Вихрен сектор Тодорка НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Баюви дупки НП Пирин, на границата с резерват „Баюви дупки – Джинджерица“ забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Вихрен Котешки чал НП Пирин, на границата с резерват „Баюви дупки – Джинджерица“ забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Вихрен Кончето НП Пирин, на границата с резерват „Баюви дупки – Джинджерица“ забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Вихрен Черномогилски чал НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Хвойнати връх НП Пирин забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Вихрен Спанополски чукар НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Бъндеришки чукар НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Башлийски чукар (Атмегдан) НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Черномогилски чал НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Василашки чукар НП Пирин
Пирин хижа Вихрен Тодорин връх НП Пирин
Пирин хижа Синаница Георгийца НП Пирин забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Синаница Момин връх НП Пирин
Пирин хижа Синаница Синаница НП Пирин
Пирин хижа Демяница Джангал НП Пирин
Пирин хижа Демяница Стражите НП Пирин, Резерват „Юлен“
Пирин Заслон Тевно езеро Каменица НП Пирин забранено 1 април-30 юни
Пирин хижа Беговица НП Пирин
Пирин Банско Пещерите НП Пирин
 Мостово Мостово – махала Ряката  Хайдушкия (Караджов) камък РИОСВ Пловдив
Смолян и околности Баширов камък Баширов камък РИОСВ Смолян
Смолян и околности Невястата Турлукак РИОСВ Смолян, Защитена местност „Невястата“
Смолян и околности Средок Ледената стена РИОСВ Смолян
Бряновщица Бряновщица РИОСВ Пловдив
Бряновщица Коминът РИОСВ Пловдив
Бряновщица Скали под чешмата РИОСВ Пловдив
Източни Родопи Кърджали Момини скали РИОСВ Хасково
Източни Родопи Хасково Гарваница РИОСВ Хасково
Източни Родопи Хасково Айкас РИОСВ Хасково
Пловдив Тепетата РИОСВ Пловдив
 Камен бряг Тюленово всички РИОСВ Варна Забранено 1 март-15 юли
Камен бряг Камен бряг всички РИОСВ Варна
Карлово и оконолности Стара река сектори в резерват „Стара река“ НП Централен Балкан, Резерват „Стара река“ забранено 1 март-31 юли
Карлово и оконолности Стара река сектори извън резерват „Стара река“ НП Централен Балкан забранено 1 март-31 юли
Шумен и околности Дивдядово Дивдядово РИОСВ Смолян
Дряново Дряновски манастир Mona Lisa РИОСВ Велико Търново, Защитена местност „Дряновски манастир“ забранено 1 март-30 юни
Дряново Дряновски манастир Нишата РИОСВ Велико Търново, Защитена местност „Дряновски манастир“
Дряново Дряновски манастир Под стълбата РИОСВ Велико Търново, Защитена местност „Дряновски манастир“
Дряново Дряновски манастир Боруна РИОСВ Велико Търново, Защитена местност „Дряновски манастир“
Габрово и околности Устието Устието РИОСВ Велико Търново
Велико Търново Света Троица A, B, C, D, E, F РИОСВ Велико Търново, Защитена местност „Манастир Света Троица“
Велико Търново Света Троица G РИОСВ Велико Търново, Защитена местност „Манастир Света Троица“
Велико Търново Устето Устето изток, Устето запад РИОСВ Велико Търново
Ловеч Червените скали всички РИОСВ Плевен
Ловеч Боулдър район всички РИОСВ Плевен
Ловеч Деветашка пещера всички РИОСВ Плевен, Защитена местност „Деветашка пещера“
Крушуна Крушуна РИОСВ Плевен, Природна забележителност „Марата – карствови образувания
Варна и околности Чудните скали Чудните скали РИОСВ Варна
Варна и околности Манастира Всички РИОСВ Варна
Варна и околности Провадия Махалата РИОСВ Варна
Варна и околности Провадия Дупките РИОСВ Варна
Русе и околностите Бесарбово хижа Алпинист РИОСВ Русе
Русе и околностите Средна кула РИОСВ Русе
Русе и околностите Кошов РИОСВ Русе
Русе и околностите Табачка До моста, преди селото, след селото РИОСВ Русе
Средна Стара планина Амбарица Левски (Амбарица) НП Централен Балкан
Средна Стара планина Амбарица Голям Купен – северна стена НП Централен Балкан
Средна Стара планина Амбарица Голям Кръстец – северна стена НП Централен Балкан
Средна Стара планина Триглав Мазалат – северна стена НП Централен Балкан
Средна Стара планина Триглав Триглав – северна стена НП Централен Балкан
Средна Стара планина Триглав Малък Кадемлия – северна стена НП Централен Балкан
Средна Стара планина Северен Джендем Саръ-кая НП Централен Балкан
Средна Стара планина Северен Джендем Централната стена НП Централен Балкан, Резерват „Северен Джендем“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Северен Джендем – източна част Марагидик НП Централен Балкан, Резерват „Северен Джендем“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Северен Джендем – източна част Параджик северна стена НП Централен Балкан, Резерват „Северен Джендем“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Райските скали Вляво от Пръскалото, Вдясно от Пръскалото, Източно крило, Параджика от юг НП Централен Балкан, Резерват „Джендема“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Триглав Малка Козя стена – Източна стена НП Централен Балкан, Резерват „Джендема“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Северен Джендем Водопадите в Северен Джендем НП Централен Балкан, Резерват „Северен Джендем“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Северен Джендем Видимското пръскало НП Централен Балкан, Резерват „Северен Джендем“ забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Райските скали Райското пръскало НП Централен Балкан, Резерват „Джендема“
Средна Стара планина Кадемлийско пръскало НП Централен Балкан забранено 1 април-30 ноември
Средна Стара планина Триглав Бабско пръскало НП Централен Балкан забранено 1 април-30 ноември