Ранени и млади животни

Ако намерим ранено животно

Животно, което лежи на земята или изглежда в привидно безпомощно състояние, невинаги е в беда и има нужда от помощ. Нещо повече – много често в опит да му помогнем ние може да го отделим от естествената му среда, с което да му навредим и дори да го обречем на смърт. Затова, преди да предприемете действие, моля да се уверите дали животното действително е бедстващо. Преценете добре дали има видими физически увреждания, или се намира в условия, застрашаващи живота му.

Така например при врановите птици (гарван, сокерица, сива врана, сврака, чавка, посевна врана, горска ушата сова, чухал, бухал, забулена сова), при които малките рано напускат гнездото, често падат от клон или скала при първите си опити за летене. Това е нормално и не бива да се предприемат действия за „спасяването” им.

Друго нещо, което трябва да се има в предвид, е, че различните видове имат различна биология и поведение и затова няма универсално правило, което да се приложи за всички видове.

Затова най-добре потърсете мнението на специалисти в лицето на РИОСВ или Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, преди да предприемете каквото и да било освен ако не се изисква спешна реакция.

ВЗИМАНЕТО НА ЖИВОТНОТО ОТ МЯСТОТО, НА КОЕТО Е НАМЕРЕНО,  СЕ ПРЕДПРИЕМА САМО В КРАЙНИ СЛУЧАИ И САМО СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН.

 

Съвети за действия при намиране на паднали/ранени малки животни

Малка пойна птица

(кос, синигери, зеленика, щиглец)

Потърсете гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако го откриете и то е достъпно за вас, върнете малкото в него.

Млада вранова птица или сова

(гарван, сокерица, сива врана, сврака, чавка, посевна врана, сойка) и млада сова (горска ушата сова, чухал, бухал, забулена сова, др.)

Ако е паднала на земята, качете я на висок клон на някое близко дърво, в района в който сте я намерили.

Млада лястовица

Паднала от гнездото – намерете което и да е достъпно за вас гнездо на лястовичка от същия вид, и поставете малкото/ите там.

Бързолет, включително и възрастен

Ако птицата е без видими наранявания, вдигнете я и я поставете на вертикална повърхност, или леко я подхвърлете във въздуха няколко пъти. (Причината птицата да не може да излети от земята са късите й крака и разположението на крилете. Тъй като тези птици са скални видове, то те прекарват голяма част от времето си в летене, или кацат на отвесни повърхности, откъдето се отблъсват лесно.)

Прилеп на земята

Ако е през деня – приберете прилепа на тихо и тъмно място, най-добре в кутия. Освободете го привечер, като го оставите високо, на вертикална повърхност – тераса, друга сграда. (Прилепите също като бързолетите са скални видове и не могат да излитат от хоризонтални повърхности.)

Други бозайници

В случаите, когато малките позволяват да бъдат хванати, най-често те са още съвсем невръстни, а често дори още слепи. Ако намерите гнездото или хралупата, откъдето е изпаднало малкото, най-добре опитайте да го върнете обратно. Ако намерите малко диво зайче, сърне или лисиче НЕ ГО ВЗИМАЙТЕ, то не е изоставено !!!

Списък с важни телефонни номера, към които можете да се обърнете за съвет или сигнал при намерено ранено животно можете да намерите в раздел „Подаване на сигнал.