Последни новини

Търсим доброволци за Центъра в Драгоман!

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , , Оставете коментар за Търсим доброволци за Центъра в Драгоман!

СДП Балкани в момента търси дългосрочни доброволци за Центъра за опазване на влажните зони “Драгоманско блато”.

Поддържането на информационни и природозащитни центрове изисква големи усилия от страна на една неправителствена организация като СДП БАЛКАНИ. За съжаление държавата не отделя средства за такъв тип центрове (извън краткосрочните проекти) и не стимулира формите на дарителство, както е в други страни.

В момента не разполагаме с финанси за персонал и изпитваме затруднения да поддържаме отворен Центъра за влажните зони в град Драгоман. Затова търсим доброволци, които да могат да посрещат посетители в Центъра и да участват в природозащитни дейности.

Нова листовка: кратки правила за избягване на инциденти с мечки

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , 4 коментара за Нова листовка: кратки правила за избягване на инциденти с мечки

Експерти на Сдружение за дива природа Балкани подготвиха листовката „Кратки правила за избягване на инциденти с мечки в техните местообитания“. Сдружението предлага на общините, обитавани от мечки, да разпространят листовката сред населението.

СДП Балкани: нови доказателства за връщането на риса в България

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , 4 коментара за СДП Балкани: нови доказателства за връщането на риса в България

Експерти на СДП Балкани установиха поредното доказателство, че рисът (Lynx lynx) се завръща в България. Стъпки на млад индивид бяха фотографирани само на 30 км от София в Община Драгоман. Experts from Balkani Wildlife Society found another proof that lynx (Lynx lynx) returns in Bulgaria. Footprints of a young individual were photographed only 30 km from Sofia in Dragoman Municipality .

Врабчовата кукумявка – застрашена от ски курорти в Рила и Родопите

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , Оставете коментар за Врабчовата кукумявка – застрашена от ски курорти в Рила и Родопите

Експерти на СДП Балкани и Орнитологичната централа към БАН участват в картирането на редки видове птици, чиито местообитания са застрашени от строителството на ски курорти в Рила и Родопите. Experts of Balkani Wildlife Society and the Bulgarian Ornithological Centre at the Bulgarian Academy of Sciences participate in the mapping of rare bird species the habitats of which are endangered by the construction of ski resorts in Rila and the Rhodopes.