Търсим доброволци за Центъра в Драгоман!

Уважаеми приятели,

СДП Балкани в момента търси дългосрочни доброволци за Центъра за опазване на влажните зони “Драгоманско блато”.

Поддържането на информационни и природозащитни центрове изисква големи усилия от страна на една неправителствена организация като СДП БАЛКАНИ. За съжаление държавата не отделя средства за такъв тип центрове (извън краткосрочните проекти) и не стимулира формите на дарителство, както е в други страни.

В момента не разполагаме с финанси за персонал и изпитваме затруднения да поддържаме отворен Центъра за влажните зони в град Драгоман. Затова търсим доброволци, които да могат да посрещат посетители в Центъра и да участват в природозащитни дейности.

Период:

Минимум 8 дни в уикендите от юни до октомври 2011 г.

Препоръчително работно време:

Събота-неделя от 10 до 18 ч

Какво осигурява СДП БАЛКАНИ:

Предварително обучение; работно място и възможност за ползване на компютър с Интернет в Центъра; възможност за спане (на спални чували), тоалетна и баня в Центъра; велосипеди, GPS, бинокли, бинокуляр, ботуши, определители и други нужни пособия; покриваме до 15 лв/ден за транспорт и храна; издаваме удостоверение за стаж; възможност за подготовка на дипломни работи в района.

Описание на работата:

–      Посрещане и информиране на посетители в Центъра

–      Водене на групи до Драгоманското блато и Чепън планина

–      Подреждане на Центъра

–      Популяризиране на Центъра в Интернет

Допълнителни възможности (по желание):

–      Мониторинг и опазване на редки видове: чапли, хищни птици, костенурки, растения и др.

–      Косене на тръстика и папур

–      Дейности по екологично образование с деца

–      Изработване на сувенири

–      Поддържане на инфраструктура (дървени мостчета, пътека по Чепън)

 

За контакти:

dragoman@balkani.org

(+359 2) 9631470

(+359) 884268552

Срок за заявяване на участие (първа сесия):

Петък 03.06.2011 (първо обучение вероятно в периода 04-05 юни)

Допълнителна информация:

https://balkani.org/dragoman/ – за Центъра

https://balkani.org/activities/site-conservation/dragoman-swamp-and-mountain-chepan/ – за природозащитните дейности в района

https://balkani.org/activities/education/wetlands-program/ – за дейностите по екологично образование