Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Сдружение за дива природа „Балкани“ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.

Последни новини

Предстоящи събития

Дейности