Последни новини

СДП БАЛКАНИ стартира проект „Костенурки, птици и растения в Западна България“

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , , , , , , , , , ,

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ стартира проект за обучение на доброволци за разпознаване и събиране на теренни данни за сухоземни костенурки, птици и растения на Драгоманското и Алдомировското блато, Витоша, Беледие хан, Кресна и др.

Търсим доброволци за Центъра в Драгоман!

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , , Оставете коментар за Търсим доброволци за Центъра в Драгоман!

СДП Балкани в момента търси дългосрочни доброволци за Центъра за опазване на влажните зони “Драгоманско блато”.

Поддържането на информационни и природозащитни центрове изисква големи усилия от страна на една неправителствена организация като СДП БАЛКАНИ. За съжаление държавата не отделя средства за такъв тип центрове (извън краткосрочните проекти) и не стимулира формите на дарителство, както е в други страни.

В момента не разполагаме с финанси за персонал и изпитваме затруднения да поддържаме отворен Центъра за влажните зони в град Драгоман. Затова търсим доброволци, които да могат да посрещат посетители в Центъра и да участват в природозащитни дейности.

Открита нощувка на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , , , , , Оставете коментар за Открита нощувка на малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Неизвестна досега нощувка на малък кормoран (Phalacrocorax pygmeus) беше открита в непосредствена близост до град Силистра. Това важно откритие беше осъществено на 15.01.2011 по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, от смесен екип, в който участваха експерти на Сдружение за дива природа „Балкани“, ИАОС и др. New roost of Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmeus) was discovered near the town of Silistra. This was achieved on 15.01.2011 during the Mid-winter Waterfowl Census by a mixed team of experts from the Balkani Wildlife Society Balkani, the Executive Environment Agency and others.

Спасени горска ушата сова (Asio otus) и бял щъркел (Ciconia ciconia)

Публикувано на Категории Uncategorized @bgЕтикети , , , , , , , Оставете коментар за Спасени горска ушата сова (Asio otus) и бял щъркел (Ciconia ciconia)

Днес в офиса на БАЛКАНИ се получи интересно обаждане от Телефон 112. В град Божурище беше паднала сова от гнездото си. Експерти от сдружението веднага отидоха на място и след напътствия от местни жители, установиха новоизлюпена Горска ушата сова (Asio otus), която беше паднала от гнездо, разположено на висок бял бор в частен имот.Today in the office of the BALKANI we received an interesting call from Emergency number 112. In the town of Bozhurishte an owl had fallen from its nest.