Последни новини

Feeling nostalgic – a year ago we sent Medo and Buya away

Posted on Categories bears, Environmental education, Large Carnivores, News, Species conservationTags , , ,

It’s been a whole year since Medo and Buya are not with us … We miss them! The children who visit our Large Carnivore Education Centre in the village of Vlahi are also missing them! But we know that our decision to move them to a new, even better home was the right one! Let us tell you the story of Buya and Medo.

Effects from the fire in Dragoman Marsh and next steps

Posted on Categories DMS, donation, Dragoman Marsh, Habitats, News, Site Conservation, Wet LandsTags ,

Пожарът съвпада с рекордно сухата зима. Липсата на вода и на растителност означава, че тази година множеството видове птици, които мигрират по пътя Via Aristotelis няма да имат място за почивка и храна. А за гнездене и създаване на поколение при липса на вода не може да става и дума.

Затова най-важното сега е в следващите два месеца да завалят дъждове и да се увеличи количеството на вода в блатото.

Наличието на повече вода в комбинация със запазените тук-там островчета растителност и израстването на новата тръстика означава, че част от мигриращите птици ще имат възможност да загнездят в района.