About Balkani

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза.


Мисия

Основните цели на Сдружението са проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост.


Кои сме ние?

 • Професионалисти в областта на биологията, екологията и горското стопанство.
 • Личности с ентусиазъм и опит.
 • Сплотен екип от експерти.

Предизвикваме себе си, като търсим и прилагаме научни решения за живот без конфликт с дивата природа.


История

Група млади хора — ученици и студенти, учредяваме Сдружение Зелени Балкани — София през 1992 г. Организираме подписка срещу срещу лошото управление на Зоопaрк София, в резултат на която ръководството е сменено. Следва кампания срещу използването на луминал за унищожаване на вълци, който причинява отравянето на много видове птици и други животни. След месец и половина простести пред тогавашния Комитет по горите, използването на луминал е забранено. Това е втората успешна кампания на Сдружението.

От тогава следват редица дейности като:

 • Участие в разработването на Националната стратегия за биоразнообразие (1993–1994г.)
 • Картиране на зони от европейската природозащитна мрежа Натура 2000
 • Работа с видове:
  • Прилагане на План за действие за опазване на прилепите
  • Проект за изграждане на щъркелови гнезда в Плевен
  • Среднозимно преброяване на водоплащавите птици в Софийско
  • Изработване и приемане на План за действие за кафявата мечка в България
  • Изработване и приемане на План за действие за вълка в България
  • Научни изследвания на бозайници и едри хищници
 • Опазване на влажни зони:
  • Опазване на Драгоманското и Алдомировското блато
  • Опазване на екосистеми — по реките Искър, Вит и Осъм
 • Работа в природни територии
  • Опазване на Чепън планина
 • Изготвяне на План за управление на Природен парк Врачански Балкан

За дейностите ни днес

Повече от 25 години по-късно активните участници в тези дейности сме вече експерти в своята област. Хората от Сдружението прилагаме своите знания, както по конкретни природозащитни проекти, така и в обществени дейности като: работа по изготвяне на природозащитно законодателство, подпомагане на иницитавни комитети при решаване на местни екологични проблеми, участие в кампании съвместно с други организации в страната по природзащитни проблеми и т.н.

За да опазим значими и любими на всички видове като мечката, дивата коза, вълка, костенурките, делфините, ние използваме научни методи и съвременни технологии.

Работата ни е както на терен – в гората, планината, на морето, така и в офиса – пред компютъра, картите, книгите и научните списания.

Работим в сътрудничество с държавни и местни структури, научни институции, неправителствени организации и бизнеса.

Образователните ни дейности за малки и големи са концентрирани в село Влахи, общ. Кресна и в района на Драгоманското блато и Чепън планина. Изградили сме, образователни центрове, посетителска инфраструктура и имаме база за настаняване. Ако желаете да ни посетите индивидуално или в група, семейно или като част от ученическа екскурзия на открито, пишете ни.


Структура

СДП Балкани е членска организация с около 70 членове и доброволци. Управителният съвет се състои от 5 членове:

 • Александър Дуцов — Председател на УС
 • Елена Цингарска
 • Андрей Ковачев
 • Андрей Ралев
 • Нели Иванова

Повече за структурата на организация, целите и начина на работа, може да научите от


Ако искате да ни подкрепите

В Новини ще бъдат обявявани конкретни дейности, за които се нуждаем от подкрепа.

В раздела Включи се сме публикували информация от каква подкрепа – доброволческа, експертна,финансова и т.н. се нуждаем.

Често описаните по-горе дейности ги извършваме на доброволен принцип, от любов към това, което правим и защото вярваме, че всяка малка стъпка в правилната посока води до дългосрочна промяна. Ако имате възможност, може да ни подкрепите като дарите финансови средства, с които ще продължим да работим за опазването на бълагрската природа.