Контакти

Тел: (0884) 26 85 52
Ел.поща: office@balkani.org

Адрес на офиса:
София 1421,
ул. Цанко Церковски 67, вх. В, ет. 2, ап. 3