Последни новини

Комитет за наблюдение да се включи в органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване

Публикувано на Категории Граждански права

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Екологично сдружение “За Земята”, Институт за зелена политика, CEE Bankwatch Network, и Коалиция “За зелен рестарт“, включваща Институт Кръгова Икономика, MOVE.BG, „Грийнпийс“ – България и WWF България изпратиха становище във връзка с инициираната обществена консултация на Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции.

Плановете за възстановяване в страните от Централна и Източна Европа – потенциална заплаха за природата?

Публикувано на Категории Механизъм за възстановяване, Механизъм за възстановяване, Механизъм за възстановяване, Механизъм за възстановяване, Механизъм за възстановяване, Механизъм за възстановяванеЕтикети

Инвестициите във възобновяеми източници в българския план за развитие и устойчивост са необходима и положителна мярка, но при ясни правила, ограничаващи унищожаването на биоразнообразие, Натура 2000 и защитени територии.

Предложение за структура и функции на комитет за наблюдение на Плана за възстановяване

Публикувано на Категории Граждански праваЕтикети ,

Коалиция „За да остане природа в България“, Инициативата „Зелени Закони“ и Коалиция „За зелен рестарт“ изпратиха до отговорните институции предложение за структура и функции на Комитет за наблюдение на националния план за възстановяване и устойчивост.

Наблюдение на плана за възстановяване от страна на заинтересовани страни предлагат граждански организации

Публикувано на Категории Новини, Новини, НовиниЕтикети , , , , , ,

Граждански организации предложиха на Министерски съвет да създаде специален комитет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Вносителите на писмото[1] настояват за разработване на подобна структура по открит и прозрачен начин, който да гарантира участието на широк кръг от социални и икономически заинтересовани страни и представители на гражданското общество. Целта е да се осигури външен поглед и гаранции, че възстановяването ще бъде реално зелено и справедливо, и ще допринася както за икономическо развитие, така и за възстановяване на природата.

Кои са дейностите за опазване на биоразнообразието в Националния план за възстановяване, предложени от природозащитни организации?

Публикувано на Категории Влажни зониЕтикети , ,

Възстановяване на влажни зони, включително изкупуване на земи и подобряване на управлението им, създаване на пилотна изкуствена влажна зона, възстановяване на крайречни гори, подобряване на свързаността на реките и увеличаване дела на защитените територии са дейностите за опазване на биоразнообразието, предложени от неправителствени организации.

За биоразнообразието в Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикувано на Категории НовиниЕтикети , , ,

Средствата за опазване на биоразнообразието в Националния план за възстановяване и устойчивост бяха увеличени от 32 до 93 милиона лева. Макар и стъпката да е в правилната посока,все още средствата за биоразнообразие се равняват на по-малко от 1% от общия бюджет на плана.