Търсят се доброволци за опръстенителен лагер на Драгоманското блато

През 2022 г. СДП БАЛКАНИ и приятели организират доброволчески дейности, свързани с опазването на биоразнообразието в България:

  • опръстенителен лагер на Дуранкулак (продължаваща инициатива на Национален природонаучен музей, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българка орнитологическа централа – ИБЕИ-БАН, СДП БАЛКАНИ, Фондация Льо Балкан-България, Branta Birding Lodge & Conservation Centre и г-н Патрик Бергкамп – опръстенител на птици от Холандия)
  • опръстенителен лагер на Драгоманско блато в сътрудничество с Национален природонаучен музей към БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българска орнитологическа централа – ИБЕИ, БАН.
  • превенция на бракониерство на диви кози в Национален парк „Рила“

От 22 август до 22 октомври ще се провежда Опръстенителен лагер за птици на Драгоманското блато, в който може да се включите като доброволци. Лагерът се организира в сътрудничество с Национален природонаучен музей, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Българска орнитологическа централа – ИБЕИ, БАН.

За опръстеняването на птици

Опръстеняването на птици е изследователски метод, който позволява на учените да установяват тенденции в миграцията на птиците, да регистрират нови за страната видове, да проследяват придвижването на отделни видове и още, и още. От 2019 г. доброволчески опръстенителен лагер се провежда на Дуранкулак, а тази година опръстеняване ще има и на Драгоманското блато.

Драгоманското блато е точка за мониторинг, одобрена по Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Министерство на околната среда и водите подкрепя дейностите по опръстеняване на Драгоманското блато по договор с Националния природонаучен музей към БАН.

Какво ще правят доброволците?

Опитни опръстенители с разрешително за опръстеняване ще водят процеса и отплитат птиците от мрежите, а доброволците ще се включват с помощ на мрежите, събиране на данни за уловените индивиди и последващото им освобождаване. През уикендите важна задача ще бъде също осигуряването на спокойствие за провеждане на научната дейност и разговор с туристи и посетители на ценната природна територия.

По време на лагера доброволците ще могат да научат повече за птиците, които преминават или обитават постоянно Драгоманското блато, за влажните зони и за дейността на СДП БАЛКАНИ в района.

Организационни въпроси

Лагерът е разделен на смени от по една седмица. Лицензиран опръстенител и сътрудник ще отговарят за всяка смяна, а доброволци ще се включват, за да подпомагат процеса (между 3-5 души на смяна).

Спането ще е в Информационния център за влажни зони „Драгоманско блато“, който се поддържа от СДП БАЛКАНИ. Ще се спи на земята, като за целта е нужно доброволците да си носят спални чували и шалтета.

Профил на доброволците

Търсят се доброволци, които обичат да прекарват време сред природата, ранобудни са и възприемат базисните условия, в които ще се провежда лагерът, и имат възможност да отделят време, за да участват поне за няколко последователни дни (в идеалния случай за една цяла смяна)

Как да се запиша?

Може да се запишете за участие, като въведете имената си в първата страница от тази таблица (ОБЩА / SUMMARY), а във втората (Контакти/Contacts) добавите имейл и телефон за връзка.

В таблицата също е публикувана информация за условията на лагера, както и правилата за опръстеняване! Моля запознайте се с тях!

За повече информация може да се свържете със Симеон Арангелов на телефон 0885511011.