Последни новини

Национален мониторинг на кафявата мечка (Ursus arctos)

Публикувано на Категории Uncategorized @bgОставете коментар за Национален мониторинг на кафявата мечка (Ursus arctos)

Изпълнителна Агенция по околна среда (ИАОС) и Националната служба за защита на природата (НСЗП) към МОСВ съвместно с Изпълнителна агенция по горите (до скоро ДАГ) и експерти от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Българска фондация Биоразнообразие проведоха Национален мониторинг на кафявата мечка.

Стартират лекциите по природозащита

Публикувано на Категории Uncategorized @bg

За поредна година всяка сряда от 18.00 ч. в офиса на „Сдружение за дива природа – Балкани“ експерти от различни области на биологичните науки изнасят лекции на разнообразни теми.

Ученическа екскурзия на Драгоманското блато

Публикувано на Категории Uncategorized @bgОставете коментар за Ученическа екскурзия на Драгоманското блато

На 27.09.2009, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и „Травентурия” ООД организираха ученическа екскурзия до Драгоманското блато и възвишението Чепън за ученици от 5, 7 и 8-ми клас на 124-то ОУ „Васил Левски”. Със специалисти от катедра Методика, към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” вече е изготвена еднодневна програма. Именно този научен труд беше апробиран през изминалата неделя. Целта на разработката е учениците чрез филм, мултимедийна презентация, игри и практически упражнения да се запознаят с биоразнообразието на карстовата зона. Допълнително се формират умения за работа с определител, бинокъл и зрителна тръба.На 27.09.2009, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ” и „Травентурия” ООД организираха ученическа екскурзия до Драгоманското блато и възвишението Чепън за ученици от 5, 7 и 8-ми клас на 124-то ОУ „Васил Левски”. Със специалисти от катедра Методика, към Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” вече е изготвена еднодневна програма. Именно този научен труд беше апробиран през изминалата неделя. Целта на разработката е учениците чрез филм, мултимедийна презентация, игри и практически упражнения да се запознаят с биоразнообразието на карстовата зона. Допълнително се формират умения за работа с определител, бинокъл и зрителна тръба.