Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Направи дарение

Сметка в BGN BG91UBBS78201031280110

Сметка в EUR BG35UBBS78201431280115 BIC

код: UBBSBGSF

Дари чрез PayPal:


Описание Сума
Dragoman Marsh / Дарение Драгоманско Блато BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Описание Сума
Bear Conservation / Дейности Опазване мечки  BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Описание Сума
Large Carnivores, Vlahi village / Център за Едри хищници село Влахи BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки