Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Стани доброволец

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ е една от най-старите, енергично действащи организации за опазване и защита на природата в България. Доброволчеството е било част от съществуването на организацията, откакто е създадена и продължава да заема важно място в нашата работа.

БАЛКАНИ предоставя среда, ресурси и дейности за доброволчество, в което може да откриеш себе си, да споделиш своите умения, знания и отношение за опазването и защитата на природата, както и да срещнеш интересни хора, експерти, други, отдадени на каузата.

От началото на годината стартирахме проект за развитие на капацитета на организацията за независими обществени дейности и кампании, накратко Капацитет, в който доброволчеството е двигателен механизъм – за учене и за откриване на нови възможности.

 2

Какъв е доброволецът, тоест ти?

 • Любопитен за природата и света наоколо, напорист, самоинициативен, готов да работи с експерти***, готов си да бъдеш част от съ-творяването на дейностите, откровен, отговорен,
 • Искаш да развиваш себе си в личен и професионален аспект, искаш да учиш, да усвояваш умения – лични, екипни, житейски, и най-вече – искаш да си част от опазването и защитата на природата, тук и сега.

***експерт = добър човек, зает специалист, който трябва  често упорито и ведро да подсещаш за това онова

За доброволстването за опазването и защитата на природата НЕ Е НЕОБХОДИМО да си тесен специалист по консервационни дейности, еколог или биолог; всеки човек с желание и намерение има място в тази кауза – дизайнер, преводач, АйТи, художник, финансист, ПР и т.н; взаимно се учим, работим заедно и търсим приемственост.

Професионалните знания и опитност в конкретните дейности – ПР, фондонабиране, застъпничество, могат да бъдат изключителен принос за българската природозащита и едновременно с това могат да разкрият ново поприще за общуване с природата и хората.

Къде, кога?

Дейностите се извършват в офиса на Балкани в София, онлайн също, на разнообразни места в зависимост от вида дейност – събитие, акция, образователна дейност, представяне и др, измежду които места биха могли да бъдат Драгоман, Влахи, планините, центъра на София, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) и др.

Доброволческият ангажимент ще зависи, както от теб самия и определеното от теб време, което можеш да отделиш за каузата, така и от конкретните задачи, техните цели, спешността ѝ и нужните ресурси за изпълнението им.

Обърни внимание!

Поне 3 са важните неща, които трябва да знаеш за доброволчеството в Капацитет, (но има и още много):

 1. Участие в планирането и изпълнението на доброволческите дейности:

В СДП Балкани тази година поставяме доброволчеството на ново ниво –  доброволецът участва в дизайна и развитието на задачата, като споделя отговорността и процеса с екипа.  С ясното знание, че си имаме граници – граници за уважение, лично пространство, професионални нужди.

 1. Усвояване на умението за гъвкавост – понякога планЪТ се променя в движение
 2. Ако искаш нещо да се случи, работи за него; с усмивка.

Конкретните дейности:

ПР тема или публичност и видимост на организацията, взаимодействие с обществеността

Възможно е да си чувал за Руси, Чара, Велика, Стефка, Митко и другите мечки, вълци, язовци, които сме уловили и маркирали с GPS нашийници, за да изучаваме тяхното поведение. По-малко вероятно е да си запознат със стотиците жалби и съдебни дела, които сме водили, за да се спазва закона и да се опазва българската природа… А това, че участваме като експерти в редица комисии, работни групи, експертни и консултативни съвети е факт, който самите ние понякога пропускаме. Тоест…. имаме нужда от развитие и подобряване на работата ни. Как, виж по-долу.

ПР темата включва изброените по-долу направления, но не само:

 • Видимост, прозрачност и публичност на работата на СДП Балкани – публикуване на информация на сайта на организацията; създаване и поддържане на профилите на СДП БАЛКАНИ в социалните медии и мрежи; превод на публикациите на английски; поддържане на библиотеката с онлайн ресурси на сайта, както и предлагане на нови идеи за осигуряване на видимост и прозрачност на БАЛКАНИ.
 • Съвместна работа с екипа по Фондонабиране – описание на работата на този екип по-долу.
 • Създаване и поддържане на партньорства с целеви групи – вярваме, че има различни групи от хора, за които нашата работа може би е интересна и важна, но ние не знаем за тях, както и те за нас… Хайде да променим това!
 • Представяне на СДП Балкани – участие в събития; организиране на събития, акции

Тема Фондонабиране, интернет платформи

Всяка стратегия за фондонаборане се основа на задълбочено проучване, познаване и планиране. Ние искаме да развием 3 кампании в цялостната стратегия за фондонабиране в Капцитет:

 • Кампания за Център за опазване на влажните зони Драгоманско блато
 • Кампания за Образователен център за едрите хищници, с. Влахи
 • Кампания СДП Балкани

Тема Застъпничество

Природата – реки, езера, планини, те си нямат собствени адвокати и юридически съветници, нито могат да си наемат, когато влязат багерите, бетоновозите или заработят резачките. Някой трябва да ги представлява – кой е той?

Застъпничеството и застъпникът не са само в екологичната сфера – всяка дейност, в която гражданинът отива при власт-имащите и се опитва да промени дадено тяхно решение или политика – и се “застъпва” активно за нещо различно или алтернативно е “застъпничество”.

В природозащитата приемаме ролята на глас на природата, когато е застрашена от неразумните действия на хора, имащи власт да я унищожат, но и да я спасят ако се вслушат в съвестта си – или пък ако отстъпят през съвестта на обществото.

 • Поддържане на диалог с институциите
 • Мониторинг на иснтитуциите
 • Участие в работата на органите на институциите

Сега вече имаш достатъчно информация, за да направиш избор дали да станеш част от СДП Балкани като доброволец. Изпрати писмо на volunteers@balkani.org с твоята мотивация, (какъвто формат и стил са ти удачни) и твоята кратка биография. 1334112861_volunteer
Доброволците се набират в рамките на проект BG05/1061 «СДП БАЛКАНИ – повишаване на устойчивостта и ресурсите на организацията и капацитета за независими обществени действия и кампании». Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg

10414456_1174940385856640_3386008418546146484_n