Проведе се среща на надзорния съвет по проект WaterLANDS за възстановяването на Драгоманското блато

Среща на заинтересовани страни

На 11 ноември в Община Драгоман се проведе втора среща на заинтересовани страни, част от надзорния съвет по международния проект WaterLANDS. На срещата присъстваха кметът на Драгоман Андрей Иванов и заместник-кметовете Лидия Банкова и Емилия Милушева, директорът на РИСОВ София Ирена Петкова, ръководителите на проекта от WWF България и от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ Иван Христов и Петко Цветков, и сътрудници на проекта от всички организации.

WaterLANDS е петгодишен проект с 32 партньора от 14 държави, които работят заедно за възстановяне на влажните зони на Европа. Професионалисти от света на науката, бизнеса и природозащитата обединяват сили с правителствата, за да вдъхнат нов живот на деградирали влажни зони на площ от 10 500 хектара в шест държави – България, Великобритания, Естония, Ирландия, Италия и Нидерландия. Ангажирането на местните общности и заинтересованите страни в процеса на възстановяване е ключов подход, който да доведе не само до съживяване на природата, но и до социално-икономически ползи за населението.

Драгоманското блато е едно от шестте значими проектни места, където WaterLANDS ще приложи обединената си експертиза за възстановяване и развитие на влажни зони в услуга на природата, климата и хората.

Партньорите обсъдиха планираните дейности по проекта и разгледаха възможности за нови съвместни начинания, както и финансиране на неотложни възстановителни дейности. Основна тема беше напредъка по изграждането на нови посетителски пътеки и туристическа инфраструктура в Драгоманското блато, заедно с обновяването и развитието на образователния център към влажната зона.

Екипът на проекта изтъкна и възможността средства от Плана за възстановяване и развитие да се използват за придобиване на земи в и около Драгоманското блато, които да се използват за още по-устойчиви възстановителни дейности във влажната зона.

Община Драгоман и РИОСВ София ще помогнат на проектния екип при осигуряването и ефективното използване на това финансиране.