Протестно шествие в защита на река Ботуня се проведе от с. Палилула до с. Охрид

В събота, 20 март 2021 г.„Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид“ организира протестно шествие в подкрепа на обявяване на защитена местност на река Ботуня и срещу проект за изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация до реката. Шествието тръгна от село Палилула, а крайната точка беше село Охрид, община Бойчиновци, област Монтана. Освен местните в протеста се включиха природозащитници и хора, които са родом или притежават къщи в Палилула и Охрид.

В подкрепа на обявяване на защитена местност „Поречие на река Ботуня“ вече са събрани над 100 подписа. Предложението е внесено в Министерство на околната среда и водите в края на февруари 2021. Подкрепа за обявяване на нова защитена територия има от страна на Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, риболовен клуб „Балканка“ и Асоциация на парковете в България. Защитената местност ще обхваща поречието и терасите на река Ботуня в землището на двете села и ще създаде режим, който не допуска строителство, добив на инертни материали, унищожаване и увреждане на реката и крайречната растителност.

Проектът за кариера за пясък и чакъл е от 2008 г., а през 2019 г. инвеститорът внася предложение за изграждане и на пресевна инсталация. Местните хора многократно са възразявали срещу планирания добив на инертни материали в непосредствена близост до къщите им и бреговете на река Ботуня.  Общоселски събрания на 12.05.2009 г. в село Охрид и на 04.01.2012 г. в с. Палилула отхвърлят проекта. Три са внесените подписки с искане за опазване на природата в землищата на двете села.

Заради възраженията на местната общност през 2011 г. и 2012 г. са проведени няколко обществени обсъждания на доклада за оценка на околната среда (ДОВОС) на проекта. Местните хора са категорични, че не желаят да се унищожава природата и ландшафтът на земите, попадащи в кариерата. Опасенията им са свързани със замърсяване на подпочвените води и въздуха, унищожаване на река Ботуня, шумово замърсяване и риск от пресъхване на водата в кладенците в двете села.

След две връщания на процедурата по ОВОС през 2013 г. министър Нона Караджова разрешава проекта. Според Закона за опазване на околната среда (ЗООС) решението е с давност пет години, но през 2019 г. РИОСВ Монтана констатира, че строителството на кариерата не е започнало. Освен че е невалидно, решението по ОВОС не адресира възраженията и въпросите, повдигнати от местното население. Липсва информация как проектът ще се отрази върху състоянието на река Ботуня и нейните диги, като това е едно от основанията за връщане на процедурата. Решението по ОВОС твърди, че подпочвените води няма да бъдат засегнати, а в същото време допуска, че аварийни замърсявания с опасни вещества са възможни. Не е посочено какво ще е замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване от кариерата.