Последно обучение „Застъпници за природата“ на живо в София

На 28 март от 16:30 до 20:30 ч. в Launchee (ЦУМ) ще се проведе последното обучение от серията „Застъпници за природата“ на живо в София. Събитието е с вход свободен. Обученията по зелено застъпничество са насочени към хората, които желаят активно да опазват природата в района, в който живеят.

Целта на обученията е да дадат насоки за зеленото застъпничество, което включва познаване и използване на природозащитното законодателство, обжалване на планове и инвестиционни намерения, унищожаващи природата, организиране на природозащитни кампании, подаване на сигнали, търсене на информация.

Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество. Документът служи като практично помагало за всеки, който иска да предприеме действия по защитата на реки, гори, планини, зелени площи, но не разполага с предварителна теоретична или практична подготовка как да го направи. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления до институциите.

Втората част на обучението ще протече под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. Темите, които участниците в обученията повдигат най-често, са свързани със сечите в горите и изсичането на дърветата в градска среда, чистотата на въздуха и незаконните сметища.

Гражданите ще могат да задават въпроси и да търсят подкрепа и съвет от опитните природозащитни експерти – Петко Цветков, Андрей Ковачев и Симеон Арангелов.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират във всички области на страната като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.