Ученици стават Hi-tech изследователи на дивата природа

Съвременните младежи имат достъп до много информация, но рядко успяват да отсеят, тази която е важна за тях. Проблемът допълнително се задълбочава, когато става въпрос за теми като биоразнообразие, защитени видове и опазването им. В рамките на учебната програма тези теми са слабо застъпени. В резултат на това голяма част от учениците нямат реална възможност да се включат в дейности за опазване на биологичното разнообразие и в последствие нямат отношение към проблемите на природозащитата у нас.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ от години работи по проблемите на екологичното образование в България. Част от нашата мисия е да предадем на децата знания за заобикалящата ги природа по достъпен и разбираем начин.

В началото на юни на специална церемония бяха обявени финалистите в дарителската програма Мтел еко грант-2017. Радваме се да споделим с Вас, че сред наградените финалисти е и

Hi-tech изследователи на дивата природа“ .

Podpisvane s SDP Balkani

Наш партньор в реализирането на това приключение ще бъде 51-во СУ „Елисавета Багряна“, гр. София.

Експерти на СДП-БАЛКАНИ ще споделят опита си с учениците от училището и ще ги запознаят с основни термини в биологията и екологията и интересни факти за природозащитата. В проекта ще се включат 60 ученика (9-10 клас), които ще участват в теренни проучвания на Драгоманското блато, Чепън планина и ПП „Витоша“. Те ще могат сами да приложат най-съвременните научни методи за изследване и опазване на биологичното разнообразие и ще имат възможността да работят с модерни технологии като фотокапан и дрон.

В края на проекта учениците ще изработят мултимедийни информационни материали, които ще бъдат достъпни и свободни за ползване в интернет – в you tube канала на Сдружението и на страницата „Детство сред природата“. А с най-хубавите снимки, направени по време на проекта, ще обогатим съдържанието на Общомедия – хранилището за снимки и видеа към Уикипедия.

Целта на проекта е да покажем на учениците различните възможности, които им предлагат съвременните технологии и интернет, чрез които те могат да се включат в дейности за опазването на биоразнообразието. А след това, с тяхна помощ да предадем по лесен и разбираем начин наученото от тях, така че то да може да се ползва свободно от всички останали – ученици, учители, преподаватели, родители, природозащитници, НПО и др.

Очаквайте скоро и първите новини и снимки от проекта 🙂

 

 

Проект „Hi-tech изследователи на дивата природа“ се осъществява благодарение на програмата Мтел еко грант, финансирана от Мобилтел ЕАД. За повече информация посетете http://www.mtel.bg/priroda.