Вълчица от Пирин маркирана с GPS предавател

През май 2020 г. женски вълк от Пирин, беше екипиран с GPS предавател от експерта на СДП БАЛКАНИ Елена Цингарска, която е посветила повече от 25 години на проучването и опазването на вълците у нас. Това е поредната съществена крачка за проучването на вълците в България!!!

Елена Цингарска по време на работата по поставяне на нашийника. Снимката е от фотокапан.
Попълване на теренния формуляр – възраст и състояние на маркираното животно, размери, тегло и т.н.

Лесно ли е маркирането на вълци?

Улавянето на вълк не е никак проста задача! Изискват се умения, постигнати с години учене и усъвършенстване. Нужно е изучаване и познаване на навиците и психологията на тези толкова интелигентни същества. Вълците се пазят от хората с всичките си способности и умения, защото се плашат от нас! Да ги надхитриш е изключително сложно!

Мисията на СДП БАЛКАНИ е изучаването на дивата природа чрез използване на научни методи за постигане на мирно съжителство между хора и едри хищници. Целта е съхранено биоразнообразие и местообитания, но и въвеждане на ефективни мерки за опазване на поминъка на хората. А това няма как да се случи на база на народни поверия и предания. Управлението на популациите на едрите хищници изисква достоверни научни данни, събирани последователно и с години. Повече от 20 години СДП БАЛКАНИ полага усилия да развива умения и капацитет за изследване на вълци с научни цели. Потайният живот на едрия хищник и условията на затоплящ се климат (зими без сняг) изискват прилагането на различни, иновативни методи за проучването им. Ето защо сме се насочили към телеметрията, която разкрива неподозирани подробности от живота на вълците. Имаме още много да учим!

Комбинираме този метод с други. Проверяваме на терен местата, където са били екипираните с предаватели животни. Използваме и методът симулирано виене, за да разберем къде са леговищата на семействата и много други важни детайли от използване на местообитанията им.

Вълчицата се събужда.

Младата вълчица носи предавателя и ни разкрива през какви места предпочита да се придвижва, какви места за почивка си избира, къде намира храната си и т.н. Надяваме се да остане невредима, да има възможността да живее и оцелява, както ѝ се полага и да продължава да ни учи как живеят вълците в България!

В Плана за действие за вълка в България може да намерите информацията, събрана от СДП БАЛКАНИ при проследяването на няколко вълка в Пирин.