Екоорганизации от Европа: финансирането по Механизма за възстановяване пренебрегва природата

Страните членки планират смешни суми за защита и опазване на природата от Механизма за възстановяване и устойчивост (на стойност 672 милиарда евро) въпреки изискванията на ЕС и неблагоприятното състояние на биоразнообразието на континента. Това заявиха екоорганизации по повод срещата на министрите по околна среда на ЕС, състояла се на 18 март.

Въпреки че Европейският съюз планира амбициозна Стратегия за биоразнообразието 2030, която предвижда 37% от бюджета на Механизма за възстановяване и устойчивост да бъде заделен за мерки за климата и опазването на природата, страните членки напълно пренебрегват такива мерки в проектите на националните си планове. Това е основно заключение в позицията на екологични организации от Европа, изпратена до министрите по околна среда преди тяхното заседание.

Българският национален план за възстановяване и устойчивост например предвижда разходи за биоразнообразие, възлизащи на 0.72% и то само от стълба „Зелена България“, в който са включени мерки за климат и околна среда (виж позиция на Коалиция „За да остане природа в България“). Във втората версия на плана сумата дори е намалена. Полският план предвижда приемането на нов акт за инвестиции срещу засушаването, който съдържа правила, които ще застрашат опазването на биоразнообразието и водните ресурси на страната. Тази липса на внимание към защитата на биоразнообразието е още по-притеснителна предвид оценката на Европейската агенция по околна среда, че 81% от местообитания в Европа са в неблагоприятно състояние.

Макар че крайният срок за страните членки да завършат своите национални планове е 30 април, на много от тях предстоят обществени обсъждания, както и да публикуват ключова информация какви типове програми планират да финансират. Министрите по околна среда имат възможността да възприемат водеща роля в допълнителното разработване на плановете, за да могат да ги направят мощен инструмент за  подпомагане трансформирането на икономиките на ЕС.

Даниел Томпсън, експерт по политиките за биоразнообразие на ЕС в мрежата на Банкуоч за Централна и Източна Европа заяви:

„След десетилетия липса на достатъчно инвестиции и пренебрегване, биоразнообразието и опазването на природата трябва да са приоритет. Въпреки това страните членки не обръщат внимание на потенциала на европейските средства за възстановяване. Много от проектите за планове не включват никакви мерки за опазване на природата въпреки златната възможност най-сетне да се инвестира в подобрения.“

Габриел Швадерер, директор на EuroNatur, заяви:

„Очаква се Националните планове за възстановяване и устойчивост да изпълняват цели, свързани с околната среда. Ние обаче силно се учудваме как ЕК ги е оценила и каква роля играе в момента и в бъдеще Регламентът за таксономията на ЕС. Нуждаем се от надежден инструмент и прозрачни критерии особено за да избегнем имитациите на дейност (greenwashing).