Последни новини

Започва пилотен проект за възстановяване на реките от водосбора на река Янтра

Публикувано на Категории Опазване на територии, Река ЯнтраЕтикети ,

СДП БАЛКАНИ и партньори ще проучват възможността за премахване на излезли от употреба и/или прекомерно увреждащи околната среда преградни хидротехнически съоръжения по реките от басейна на река Янтра.