Рис

Рис

Съществуващата информация за вида в България е много оскъдна. За първи път присъствието на риса в у нас е регистрирано през 1862 г. Счита се за окончателно изчезнал от страната ни през 1941г.

От тогава до 1999 г. периодично се съобщава за наблюдавани индивиди или намерени следи от дейността на вида, в различни райони. Информацията идва основно от местни хора, но доказателства липсват.

Едва през зимата на 2002/2003 екип на СДП – БАЛКАНИ регистрира следи от рис в средна западна България. Сега вече със сигурност се знае, че видът се завръща в страната, но са необходими допълнителни, подробни и дългосрочни изследвания.

През 2008 бе изпълнен проект на СДП Балкани за събиране на космен материал за анализ и изследване на риса. Наличието на вида беше доказано в Западна Стара планина на базата на ДНК анализ на косми (90% сигурност).

Неоспоримо доказателство за присъствие на рис са направените снимки с фотокапан на 2 индивида в Осоговска планина през 2008 и 2009 г.