Фотоекспозиция „Парковете в България“

През 2002 година с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и Дирекцията на природен парк Витоша бе създадена и представена безвъздмезно на Националния парков информационен център пътуващата фотоекспозиция “Парковете в България”. На 15 табла с размери 70 х 100 см са представени над 200 цветни висококачествени фотографии на природата на дванайсетте съществуващи към средата на 2002 година природни и национални парка в България, както и богата двуезична(и на английски език) информация. 
Целта на изложбата е да се популяризира идеята за опазване на защитените територии и биоразнообразието в тях. Подробна и богата по съдържание, логична по своята подреденост и високоестетична по оформяне, експозицията представя историческото развитие на природозащитното дело в България от неговото възникване до наши дни. 
Замислена като пътуваща, с подходящо за целта съоръжаване (носещи табла на собствени стойки) и оформление, експозицията може да се показва навсякъде в страната и чужбина, където по различни поводи е подходящо нейното присъствие – посетителски и информационни центрове на паркове, резервати, училища, изложбени зали и т.н.

Информация за това къде може да бъде видяна изложбата може да се получи от Националния парков информационен център на тел.: 02 989 53 77.

Ръководител на проекта: Пламен Иванов 
Оформление и дизайн: Рада Недялкова 
Препечатна подготовка: Любомир Андреев, Пламен Иванов 
Автори на фотографиите: Anton Vorauer, Александър Дуцов, Александър Иванов, Боян Кръстев, Боян Петров, Браян Бергман, Валентин Божилов, Величка Ганковска, Евгени Минчев, Елена Цингарска, Иван Иванов, Иван Костадинов, Иван Христов, Кирил Георгиев, Кирил Панайотов, Костадин Вълчев, Кристина Станчева, Любомир Андреев, Людмил Цанков, Марин Николов, Милко Берберов, Михаил Михайлов, Пламен Иванов, Райчо Гънчев, Светослав Спасов, Симеон Симеонов, Стоян Бешков, Татяна Стефанова, Тодор Ставрев, Хрисо Събев, Христо Антонов, Юлиян Гешев, Пирински туристически форум