Планът за действие за вълка в България влезе в сила тази година

виещ вълк

Скъпи приятели, нашето лято е доста натоварено – теренна работа по планините, организиране на лагери за малки и големи в двата ни образователни центъра и куп други дейности. Та това е причината да ви съобщим с голямо закъснение за една ГОЛЯМА новина.

През лятото беше приет Планът за действие за вълка в България!

По този повод решихме да направим кратка ретроспекция по темата „СДП БАЛКАНИ и вълкът в България“ (наистина много съкратената версия).

Елена Цингарска от СДП БАЛКАНИ поставя GPS нашийник на вълк.

Балкани и вълците от 1992 г. досега

Ангажирани сме с внимателното проучване и дългосрочното опазване на вълците в България от самото ни зараждане като организация. През 1992 г. група природозащитни организации, между които и ние (тогава Зелени Балкани – София), подехме обща кампания за отмяна на издадената от тогавашния Комитет по горите заповед за тровене на вълците и други хищници в национален мащаб. Това беше една успешна кампания. Четири месеца по-късно заповедта беше отменена.  

В онези дни осъзнахме, че в страната ни има да се върши много работа за изследването и опазването на вълците. Последваха дълги години, в които ние учехме за тях, за състоянието на популацията им в страната ни и за това какво е необходимо да се направи, за да може тези емблематични животни да бъдат опазвани в съжителство с хората. Години на усилена теренна работа, изследвания, работа с местните хора и дейности за намаляване на конфликтите им с вълците, образователни програми. Създаден беше и образователен център за едрите хищници, където хората да получават реалистична информация за вълка и другите „големи хищници“, обитаващи страната ни.

вълци

За процеса на изработка на Плана за вълка

Преди 14 години, в далечната 2008 г., дойде моментът да се стартира изработването на План за действие за вълка в България.

Инициирахме срещи с всички заинтересовани групи от обществото: отговорни институции, учени, природозащитници, ловци, горски, животновъди, с чиито представители беше сформирана работна група за разработване на плана. Събирането на най-разнообразни като интереси и разбирания групи на обществото на една маса и достигане до диалог само по себе си е огромно предизвикателство. Целта бе да се постигне консенсус по основните моменти за дългосрочно опазване на вида, съпроводено с минимални конфликти с хората.

дискусия
Към процеса по изработване на плана имаше огромен интерес от служителите в структурите на ИАГ.

Привлечени експерти

Навсякъде по света темата за вълка събужда у хората разнопосочни мнения, емоции и ако щете страсти. В подобни случаи е необходим наистина добър и опитен медиатор, който да води срещите. За нас беше радост да работим с проф. Алистър Бат от Университета в Нюфаундленд, Канада, който освен безспорните си качества на умел медиатор има зад гърба си опит във воденето на множество срещи за едрите хищници в различни европейски страни. Проф. Бат е и член на групата експерти по едрите хищници (LCIE) към Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Проф. Алистър Бат фасилитира една от срещите.

Беше огромна чест и успех да привлечем на една от срещите за разработване на плана и проф. Луиджи Боитани от Университета La Sapienza в Рим, Италия. Проф. Боитани е председател на групата за едрите хищници (LCIE) към IUCN и един от водещите експерти по вълка, съавтор на знаменитата монография “WOLVES – Behavior, Ecology and conservation” заедно в д-р Дейвид Мич – и двамата корифеи в областта на изследването на вълците!

Проф. Луиджи Боитани дава информация за състоянието и управлението на вълците в Европа.

Одобрение от отговорните институции

През 2018 г. планът за действие беше приет от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с решение на Националния съвет по биологично разнообразие. Необходимо беше да бъде утвърден и от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). Ето, че и това вече е факт. Тук е мястото да изкажем специалните си благодарности към екипите на МОСВ и ИАГ, с които работихме през 2021/2022 и в частност на министъра и зам. министъра на околната среда и водите – Борислав Сандов и Тома Белев, на Филип Ковашки – директор на ИАГ, утвърдил плана, и на Александър Дунчев, също бивш директор на ИАГ.

Намаляване на конфликта човек-вълк

Благодарим за съвместната работа

Благодарности към всички от работната група, които отделяха от времето си, за да участват в работните срещи. Благодарности към авторите на текстовете и на екипа, който се нае да обобщи решенията на работната група и да ги представи във вид на завършен документ.

Изказваме своята благодарност към Bernd Thies Foundation, Anglian Wolf Society, Wolfaware, и UK Wolf Conservation Trust, с чиято подкрепа беше осъществен процесът.

Остава планът за действие да бъде изпълняван съвестно, за да опазваме здрава популация на вида в страната ни, в условията на съжителство с хората.

Пълният текст на документа е наличен на страниците на МОСВ, на ИАГ, както и тук: