Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Млада мечка на Витоша се сдоби с GPS нашийник

Екипите на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ отбелязаха великденските празници работейки, но затова пък усилията ни се увенчаха с успех и

успяхме да поставим GPS нашийник на млада мечка в Природен парк Витоша!

В края на март нашите колеги от парка и от ловното стопанство ни сигнализираха, че мечките на Витоша са се размърдали след зимния сън.  С това се поднови работата ни по поставяне и ежедневна проверка на капани на Витоша. Целта е да се уловят до две мечки, на които да се поставят GPS нашийници, и да се следи тяхното движение, поведение, предпочитани места за хранене/почивка, влиянието на човешките дейности върху вида и други.

проверка капани

Проверка на капани, ноември 2013; сн. Л. Илиев

GPS нашийниците

GPS нашийниците

В ранната утрин на съботния ден (19 април) екип на БАЛКАНИ се отправи за пореден път към склоновете на Витоша, но прясно навалелия сняг се оказа почти непреодолима пречка. Все пак с много усилия и ремонти на терен  се справихме със ситуацията и продължихме по пътя само за да се изправим пред

паднала топола

само на няколкостотин метра от уловената 3-4-годишна мечка.

Екипът на БАЛКАНИ се придвижи пеша, но правилата за безопасност не допускат упояване на мечка без автомобил. В такава ситуация рискът е голям, тъй като в района може да има и друга мечка (майка), която да защити уловената или точно при приближаване на екипа уловената мечка да се освободи и да нападне. Това създава риск и за хората, и за мечката. Затова в този момент особено ценна за нас беше бързата и адекватна реакция на служителите на ДЛС „Витошко-Студена” (специални благодарности на зам. директора Драгомир Пенчев), които се  притекоха  на помощ с по-проходим автомобил и моторен трион, с които разчистихме пътя.

IMG_9706

Мечката Велика, сн. К. Вълчев

Данните от поставения на мястото фотокапан показват присъствие на две мечки, като не може да се каже дали те са двойка или все още неразделени близнаци. Младата меца беше упоена, а GPS-GSM нашийникът беше сложен бързо. За да я предпазят от прекомерно дълъг престой на студа, мечката беше поставена върху клони от дървета и завита с брезенти, докато се събуди напълно от упойката. След което мечката продължи по пътя си, а ние вече получаваме данни от нейното движение и поведение. При нормални обстоятелства нашийникът ще падне сам след около 2 години.

IMG_9636

Велика

IMG_9653

Велика

IMG_9690

Велика

Пожелаваме успех на Велика, както нарекохме мечката предвид светлия празник! Надяваме се, че макар млада и не толкова опитна, тя ще се радва на един спокоен и дълъг живот, необезпокоявана излишно много от човешкото присъствие.

Честит Великден на всички, които празнуват!

Дейностите по улавянето и маркирането на мечки в Природен парк Витоша се осъществяват по Обществени поръчки с предмети на дейност „Улов на мечки в ПП Витоша с цел поставяне на GPS – GSM нашийници” (10 500 лв. без ДДС) и „Картиране на бърлогите и обозначаване на районите, обитавани от мечки с предупредителни табели” (10 000 лв. без ДДС) по дейност 3 „Определене и защита на важни територии за недопускане на безпокоенето на кафявата мечка” по Проект № 510302011654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк Витоша – фаза 2, съгласно Договор № 5103020-С-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Прироритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”. Крайният срок за изпълнение на предвидените дейности е ноември 2014 г.

Коментари са забранени.