Югозападна България

Краище

Намира се в Западна България, в Брезнишката котловина между гр.Перник и Брезник. Обхваща южните склонове на Вискяр планина и зотчно от гр.Брезник, селата Вискяр, Бабица Делян и др. Територията включва предимно открити тревист и пространства от тревни формации във вид на ливади. В севернта част има широколистни гори от издънков тип и храсталаци. Голям процент на зеделски земи — обработваеми и пустеещи.

По въпроси свързани с НАТУРА 2000 не се колебайте да се свържете с нас:

Телефон:
(+359) 2 963 14 70
(+359) 2 866 90 47
E-mail:
natura2000@balkani.org
Интернет адрес:
www.balkani.org