Наблюдение на плана за възстановяване от страна на заинтересовани страни предлагат граждански организации

Ministerski savet

Граждански организации предложиха на Министерски съвет да създаде специален комитет за наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Вносителите на писмото[1] настояват за разработване на подобна структура по открит и прозрачен начин, който да гарантира участието на широк кръг от социални и икономически заинтересовани страни и представители на гражданското общество. Целта е да се осигури външен поглед и гаранции, че възстановяването ще бъде реално зелено и справедливо, и ще допринася както за икономическо развитие, така и за възстановяване на природата.

От неправителствените организации припомнят, че все още не е ясно какви ще са механизмите, гарантиращи външно наблюдение на национално ниво върху изразходването на европейските средства след одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост. Самият Регламент (за механизма за възстановяване и устойчивост[2]) не конкретизира изискване за такъв орган, но дава рамка за отчитане приноса на заинтересованите страни. 

Няколко държави членки (Естония, Латвия, Словакия, Полша, Унгария) вече планират да създадат свои комитети[3] за мониторинг върху изпълнението на плановете за възстановяване. Времето, в което българската държава очаква Европейската комисия да одобри българския план, е подходящо за разработване на правилата и сформиране на подобна структура за наблюдение, с което да се гарантира прозрачност и диалог. 

Писмото е изпратено от името на коалиции от екологични организации и представители на иновативната екосистема, които активно участваха в обсъждането на черновите на плана. Това са Коалиция „За да остане природа в България“,  коалиция „За зелен рестарт“[4], както и инициативата „Зелени Закони“.


[1] Писмо от 12.01.2022 г. от коалиции от граждански организации до Министерски съвет – balkani.org/wp-content/uploads/2022/01/20220112-Pismo-komitet-nablyudenie-NPVU.pdf

[2] чл. 18, параграф (р) от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

[3] Писмо до ЕК от европейската мрежа от организации Bankwatch bankwatch.org/wp-content/uploads/2021/12/Letter-Monitoring-Committees.pdf

[4] В коалиция „За зелен рестарт“ членуват WWF България, MOVE.BG, „Грийнпийс“ – България и „Институт Кръгова Икономика“, move.bg/open-letters