Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Контакти

Тел: (02) 963 14 70

Факс: (02) 963 14 70

Ел. поща: office@balkani.org

Facebook: https://www.facebook.com/Balkani.Wildlife.Society

Адрес на офиса:

София 1142,

бул. Евлоги и Христо Георгиеви 93, ет. 1, партер

Център за опазване на влажните зони “Драгоманско блато”

Ел.поща: dragoman@balkani.org