Контакти

Пишете ни
Контакти

Ел. поща:
office@balkani.org
dragoman@balkani.org 
Фейсбук страници:
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ
Образователен център за едрите хищници
Център за опазване на влажнитезони „Драгоманско блато“
Адрес на офиса:
Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ет. 4, стая 469
София 1164, бул. Драган Цанков 8