Сдружение за дива природа „Балкани“

English

Образователна дейност

По програмата за вълка

Целта на тази дейност е информиране и ангажиране на обществеността по проблемите свързани с опазването на едрите хищници в България.

По програмата за влажните зони

Нуждата от извънкласни практики по екологично образование в учебните заведения породи идеята за създаване на образователен център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“. Поради недоброто познаване на тези природни територии и слабата подкрепа за тяхното правилно управление, унищоважането им продължава и днес. Образователните дейности са дългосрочно решение на проблема с липсата на отговорно отношение на обществото към околната среда. Привличането на млади хора и местни граждани в опазването на тези ценни местообитания, е една от основните цели на Сдружението.

Доброволчески лагери

Между 26–30 юни 2009 в град Драгоман се проведе лагер, който е продължение на дейностите на СДП БАЛКАНИ по изучаване, възстановяване и устойчиво използване на природните ресурси в района.