Младежи се включиха в образователни и природозащитни дейности на Драгоманското блато

Драгоманско блато

Ученици и студенти от София посетиха Центъра за опазване на влажните зони „Драгоманско блато“ на 12 ноември (събота) за участие в еднодневно обучение за мониторинг на биологично разнообразие и образователна интерпретация на информация за природно наследство.

Събитието се провежда с подкрепата на Регионална инспекция по околна среда и водите – София*. Включването на младежи в природозащитни дейности в Драгоманското блато е част от усилията на СДП БАЛКАНИ за въвличане на различни заинтересовани страни във възстановителните дейности във влажната зона в контекста на международната инициатива WaterLANDS (www.waterlands.eu).

По време на обучението младежите се запознаха с опръстеняването на птици и заснемането на бозайници с фотокапани като методи за мониторинг на биоразнообразие. Темите бяха представени от Петко Цветков, Нели Иванова, Стела-Теодора Трендафилова и Светослав Велков. Участниците в срещата разгледаха изложбата „Снимай дивите животни“ (Snap the wildlife), която представя пилотната употреба на фотокапани в дейности по гражданска наука за мониторинг на биоразнообразието.

Освен лекционната част в програмата беше включена разходка в Драгоманското блато, участие в улов и опръстеняване на птици, поставяне на фотокапан в естествени условия. Включването в теренни дейности предостави възможност на младежите да се докоснат по различен начин до богатото биоразнобразие на влажната зона от световно значение, част от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Практическата част беше последвана от занимания, посветени на интерпретация на информацията за природното богатство на Драгоманското блато. Следобедните часове преминаха в дискусия по групи и започна работата по сюжета на пет информационни видеа, които ще описват интересни факти за блатото и неговите обитатели. Тематични табелки, поставени на ключови места в ценната влажна зона, ще насочват посетителя към готовите видеоматериали.

* Дейността е част от проект „Младежи изследват, опазват и представят биоразнообразието на Драгоманското блато“, който се изпълнява от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ по програма „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от Регионална инспекция по околна среда – София.