Семейна група вълци в Национален парк Рила (видео)

СДП БАЛКАНИ полага усилия повече хора да научат за начина на живот и поведението на вълците в България. Показваме научната гледна точка към темата за опазването на вида в страната и заплахите пред оцеляването му.

Споделяме кадри от фотокапани, поставени в Национален парк Рила от екипа на СДП-БАЛКАНИ, за проучване на вълците. Във видеото ще видите голямо семейство от 8-9 животни, което е сравнително рядко срещано у нас. Есента и началото на зимата е времето, когато цялата група се придвижва заедно. Това са родителската двойка, малките, родени през пролетта на същата година, и млади животни от предишните 1-2 години, които все още не са напуснали родната глутница.

Средният размер на семейните групи на вълците в страната ни в това време на годината е по-малък. В България те се хранят основно със сравнително дребни животни като сърна (Capreolus capreolus) или дива свиня (Sus scrofa). Те са и с по-широко разпространение в страната. Благородният елен (Cervus elaphus) също се включва в хранителната диета на вълка, но е далеч по-радко срещан. Причините се крие в това, че числеността му в страната е малка и се среща в ограничени територии.

Колкото по-дребни са видовете, с които вълкът се храни, толкова по-малка група може да бъде изхранвана и поддържана. Ниската плътност на дивите копитни животни у нас също води до недостатъчно наличие на храна за вида.

Освен наличието на храна, преследването е друг фактор, който влияе на размера на семейната група. Като защитена територия Национален парк Рила осигурява спокойствие и разнообразие от храна – включително благороден елен.

Подходящите условия на местообитанието – спокойствие и наличие на храна, спомагат за оцеляването на повече малки, родени през годината, както и за поддържането на по-голяма група.