Променени влажни зони

Кисимови дупки

Влажна зона „Кисимови дупки“ се намира се в местността „Майсторов гьол” в землището на с. Белозем, Пловдивско. Интернет страница за влажната зона.

Влажни ливади Круше и Изворо

Текст към Влажни ливади Круше и Изворо.

Разливи на река Осъм

Текст към Разливи на река Осъм.

Рибарници Мечка

Текст към Рибарници Мечка.

Природен парк Персина

Текст към Природен парк Персина.

Чаир Гьол

Текст към Чаир Гьол.

Стамопло

Текст към Стамопло.

Пода

В миналото местността е била част от Бургаско–Мандренския лиман. В последствие се обособява като най-източната част на Мандренското езеро с площ от 100,7 ха. Интензивните човешки дейности в местността през последните 50 год. довеждат до значителни изменения във външния й облик. Днес на сравнително малката й площ се обособяват различни местообитания — сладководни, полусолени и [...]

Мандра

То е най-южното от трите Бургаски езера, с площ на водната повърхност около 1300 ха. Дължината му е 8 км, максималната ширина 1,3 км. Разположено е в добре оформена речна долина, ориентирана напречно на морския бряг. В езерото се вливат четири реки: Изворска, Факийска, Средецка и Русокастренска. Езерото е било запазено в естествения си вид [...]

Белославско езеро

Текст към Белославско езеро

Варненско езеро

Текст към Варненско езеро

Гарван (Лещава)

Текст към Гарван

Калимок-Бръшлен

http://www.kalimok.eu/index.php?lang=bg

Орсойско блато

Текст към Орсойско блато

Чокльово блато

Текст към Чоклево блато