The BankWatch Podcast с епизод за финансиране на биоразнообразие в Европа с участие на Катерина Раковска

Biodiversity on the brink: what’s holding back financing for nature in the EU? / Биоразнообразие на ръба или какво пречи на финансирането за природа в ЕС?

Това е темата на епизод от подкаста на CEE BankWatch Network, в който взеха участие Катерина Раковска от СДП БАЛКАНИ и Томас Фрайзингер, отговорник за европейските политика на EuroNatur. Разговорът се води от Михаела Кожминова, част от комуникационния екип на Bankwatch.

В епизода се обсъждат основните бариери и предизвикателства на национално ниво в Централна и Източна Европа, които затрудняват увеличаването на количеството и качеството на европейските фондове, финансиращи дейности за опазване на биоразнообразието. Гостите споделят своите експертни препоръки за по-ефективно използване на фондовете на ЕС за опазване на околна среда и възстановявителни дейности.

Подкастът може да чуете тук (на английски език):

Целият доклад може да проетете в сайта на Bankwatch: Biodiversity on the brink: What’s holding back financing for nature in the EU? – Bankwatch

A обобщение на български: Биоразнообразие на ръба или какво пречи на финансирането за природа в ЕС?

Публикацията е изработена в сътрудничество с EuroNatur в рамките на съвместно изследователска и застъпническа дейност, финансирана от EURENI.