Младежи от Централна Стара планина се обучават за работа с фотокапани

Младежи от с. Черни Осъм и гр. Тетевен участват в обучителна програма за работа с фотокапани и съвременни мониторингови проучвания. В обучението се включват ученици от две специализирани училища – Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен и Национално училище за планински водачи „Васил Левски“, с. Черни Осъм.

Целта на проекта е да привлече интереса на младежите в горните класове към съвременни методи за мониторинг на биологичното разнообразие. Използването на фотокапани се налага като все по-популярен и достъпен метод за проучване на биоразнообразието, който може да се осъществява и от добре обучени доброволци. По време на срещите експертите на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ запознават младежите с устройството на фотокапана, как се работи с него и как планираме работата на терен. В практическата част на обучението учениците се разделят в малки групи и под ръководството на специалистите поставят фотокапани в реални условия. Следващият етап включва събиране на заснемащите устройства, сваляне на данните, обработка и анализ.

Ключов елемент в обучителната програма е създаването на образователни материали от самите младежи, насочени към техни връстници. Учениците сами избират формата, под която да поднесат интересни факти относно заснетите видове животни или конкретните индивиди, резултати от проучването или собствените им впечатления от дейностите. Готовите материали ще са достъпни чрез профилите на СДП БАЛКАНИ, а за авторите на най-коректно представената информация по оригинален начин ще има награди.

Дейностите са част от проект „Обучение на младежи за доброволчески мониторинг чрез фотокапани на биологичното разнообразие на Национален парк „Централен Балкан““, който се изпълнява от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от ДНП “Централен Балкан“.