Snap the wildlife – Гражданска наука в действие

Включване на граждани в изследване на биоразнообразието с помощта на фотокапани е целта на инициативата “Snap the wildlife – гражданска наука в действие”, която СДП БАЛКАНИ започва през 2022 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“.

Екипът на СДП БАЛКАНИ ще обучи доброволци, които да поставят фотокапани в над 100 локации из цялата страна. Така ще се изгради любителска мрежа за наблюдение на диви животни и ще се събират актуални данни за фауната в България – например регистрация на нови местообитания на видове или интересни моменти от живота на дивите ни съседи.

Фотокапаните са устройства, които се активират при движение и заснемат преминаващите пред тях обекти. Чрез присъствени и онлайн обучения доброволците изследователи ще разберат за какви научни изследвания може да ги ползваме, как се работи на терен с тях и как да се обработват събраните данни. Информацията ще бъде обобщена и достъпна за ученици, учители и всички заинтересовани на специално създаден за целта сайт. А най-добрите снимки от фотокапаните ще бъдат включени в пътуваща фотоизложба.

Проектът допринася за развитието на гражданската наука в България, при която любителите събират данни, след което ги предават към изследователи, които ги обработват и анализират с научни или природозащитни цели. По този начин в кратки срокове се събира огромно количество данни, а гражданите се запознават отблизо с работата на биолозите и еколозите.

От СДП БАЛКАНИ отправят отворена покана и към хората, които притежават собствени фотокапани, да се включат в инициативата. Съвсем скоро ще бъде отворен и формулярът за кандидатстване за участие в доброволческия любителски мониторинг на диви животни. Ако проявявате интерес и искате да получите информация за този проект, може да оставите вашите контакти, като попълните формуляра.