Открихме и запушихме понора на Алдомировското блато (обновена)

Експерти от Община Сливница, СДП БАЛКАНИ и БТ Инженеринг ЕООД откриха, че водата в Алдомировското блато се оттича в понор (дупка, губилище), повлиян от човека и от пернишкото земетресение, и по тази причина блатото пресъхва за втора поредна година. За да възстановим състояние на блатото, започнахме спешни дейности по запушването му. По-долу може да прочетете какво се случва с блатото от миналото лято до днес и какви са мерките, които сме предприели.

Aldomirovtsi MarshМиналият август Алдомировското блато пресъхна напълно в рамките на един месец. Инженер Емил Колев и инж. Светослав Славов от БТ Инженеринг ЕООД изготвиха Доклад за причините за пресъхване на Алдомировско блато. Според „Доклад за резултатите от извършените изследвания за изясняване причините за пресъхването на Алдомировското блато през 2012 г.“, причината се крие в Пернишкото земетресение от 22.05.2012 и човешка дейност:

„…в югоизточната част на блатото има изтичане (пониране) на  водите, вероятно по пукнатини или карстови канали във варовиците. (…) Основен фактор за пресъхване на Алдомировското блато на 21.08.2012 г. са неотектонските движения и сеизмика и карстовия генезис на блатото.

(…) Kумулативното влияние на стари човешки дейности (вибрации от близко разположения военен полигон) и земни трусове са подновили цепнатините, създали се в резултат на човешката дейност.“

Тази година водата в блатото започна да се възстановява, като нивото достигна до 135 см. Това ни обнадежди, че понорът се е запушил. Уви водата рязко намаля и на 22.07.2013 блатото пресъхна напълно. Aldomirovtsi Marsh February 2013

Експертите от БТ Инженеринг ЕООД установиха местоположението на губилището на границата между блатото и карста. Там открихме дупка с диаметър около 1 метър на границата между блатото и повърхностните карстови форми. В губилището имаше дренаж от камъни, изграден от местни хора в миналото. На 24.09.2013 г. направихме опит с водоснабдяване от цистерна, като се доказва, че водата изтича с дебит 2-3 л/сек.

Изводите са, че влиянието на стари човешки дейности (вибрации от близко разположения военен полигон) и земни трусове са подновили цепнатините. За да възстановим хидрологичния режим и с разрешение от РИОСВ – София, предприехме спешни мерки за запушването на понора. Дейностите бяха направлявани от инженерите Колев и Славов и включват:

  • премахване на горен слой за откриване на пукнатините;
  • запечатване на откритите пукнатини, чрез засипване с глина;
  • обратна засипка за възстановяване на горния слой;
  • наблюдение след извършената работа за възстановяване на водния режим на Алдомировско блато.
IMG_2276 IMG_2246 IMG_2382

Надяваме се, че богатият живот на блатото ще се възстанови с връщане на водата и хилядите гнездящи птици, царството на земноводните, а и разнообразната в миналото рибна фауна ще могат да се възстановят. Сега чакаме есенните валежи да покажат дали спасителната акция за Алдомировско блато е била успешна. Може да следите постепенното възстановяване на блатото в този албум със снимки от фейсбук.