WWF и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ обявяват отворена покана за дългосрочна артистична резиденция на Драгоманското блато

Драгоманско блато

Една от основните задачи на петгодишния международен проект WaterLANDS в България е опазването и възстановяването на Драгоманското блато, влажна зона от световно значение. Предвидените дейности варират от научни изследвания и теренна работа, до творчески ангажимент, който да надгражда с разбираеми, емоционални послания комплексната експертна работа по възстановяване и опазването на водни екосистеми (блата, езера, реки).

Избраният творец или колектив от артисти ще се ангажира дългосрочно с възстановителните дейности по проекта, като се очаква да работи в района на Драгоманското блато поне по месец на година. За целта има осигурени средства в размер:

  • хонорар от 2000 евро на година (общ разход за възложителя);
  • продукционни разходи в ограничен размер, които ще бъдат съгласувани между избрания артист, WWF България и СДП БАЛКАНИ по време на работния процес;
  • разходи за пътуване до Драгоман; за обмен с други артисти извън България (еднократно); за участие в публичното финално събитие в края на проекта в една от проектните страни.
опръстенителен лагер 2022
сн. Стела-Теодора Трендафилова

Важен елемент в резидентната програма е общностният подход в творческия процес. Артистът ще има възможност и ще е поощряван да се включва в преки възстановителни и изследователски дейности на терен (например: орнитологичен опръстенителен лагер, косене на тръстика, взимане на проби и други) и да организира събития с местни хора и заинтересовани страни. Предвиден е обмен с артистите, чиито резиденции се провеждат в ценни влажни зони във Великобритания, Естония, Ирландия и Нидерландия също в рамките на WaterLANDS.

Ангажиментът на артиста предвижда документиране на работния процес през 4-те години, а в края на проекта (2026 г.) създадените творби от всички резиденции ще бъдат представени на публично събитие в една от страните по проекта в Европа

WaterLANDS (www.waterlands.eu) е петгодишен проект с 32 партньора от 14 държави, които работят заедно за възстановяване на влажните зони на Европа. Професионалисти от света на науката, бизнеса, природозащитата и отговорните институции обединяват сили, за да вдъхнат нов живот на увредени влажни зони на площ от 10 500 хектара в шест държави – България, Великобритания, Естония, Ирландия, Италия и Нидерландия. Ангажирането на местните общности и заинтересованите страни в процеса на възстановяване е ключов подход, който да доведе не само до съживяване на природата, но и до социално-икономически ползи за населението.

Подробна информация за резиденцията и как да кандидатствате ще намерите в текста на отворената поканa:

Членове на екипа на WWF България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще направят предварителна селекция, а с избрани кандидати ще се проведе по-задълбочен разговор с участието на представители на координаторите на проекта WaterLANDS. 

Краен срок 13 януари 2023 г.

Проектът е финансиран от програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на споразумение No 101036484 (WaterLANDS).